Pressmeddelande -

Stille lanserar unikt undersökningsbord vid amerikansk urologmässa

Medicinteknikföretaget Stille (publ) lanserar i samband med den ledande urologmässan i Atlanta, USA, 19 – 20 maj, sitt vidareutvecklade undersökningsbord 6210. Bordet är det enda i världen som är fullständigt genomlysningsbart vid urodynamiska undersökningar i samband med inkontinens. Bordet 6210 möjliggör fullständig positionering och perfekt genomlysning av patienten. Positionering är ett viktigt moment vid undersökning av patienter som lider av inkontinens. Bordet kan enkelt justeras från liggande läge till sittande, från sittande till stående. Vid undersökning av kvinnor ompositioneras bordet från liggande till sittande och för män sittande till stående. Genom de förändrade lägena under pågående undersökning får läkaren korrekta mätvärden och fattar beslut om bästa möjliga behandling för patienten. Vid mässan i Atlanta deltar Stille med egen monter och finns även representerat med bord i samarbetspartners montrar. – Vårt nya bord 6210 tillför en ny dimension inom det urodynamiska området. Vi har lyssnat till sjukvårdens behov, utnyttjat vårt mångåriga tekniska kunnande och på så sätt skapat världens enda fullständigt genomlysningsbara bord. Bordet kommer både sjukvård och patienten tillgodo, säger Christer Sundström, Affärsområdeschef på Stille. För ytterligare information: Christer Sundström, Affärsområdeschef, tel. mobil. 0730-333870 Claes Stenlander, VD, Stille, tel. 08-588 580 00 alt. mobil. 0730-333810 Besök även www.stille.se Stilles AB är ett svenskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför medicintekniska produkter. Stille AB grundades 1841 och har 50 medarbetare med kontor i Solna, Eskilstuna, Dallas (USA) och Breda (Holland). Stille AB är noterat på Nya Marknaden.

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel