Pressmeddelande -

Stille topprekryterar ny CFO

Det svenska medicinteknikbolaget Stille AB har tillsatt Lise-Lotte Carlsson som CFO. Rekryteringen sker vid en tidpunkt då bolaget står inför en tillväxt- och expansionsfas. Lise-Lotte Carlsson tillträder den 1 december 2008 och var närmast CFO på Carl Lamm AB.

Lise-Lotte Carlsson är 39 år och har under de senaste sju åren varit verksam inom Carl Lamm AB:s ledningsgrupp, varav de två senaste åren som CFO. Där var hon bland annat delaktig i och ansvarig under förberedelserna inför noteringen av Carl Lamm AB.

"Under de senaste två åren har vi genomfört ett omfattande åtgärdsprogram innefattande såväl kostnadsbesparingar som effektiviseringar i produktion och logistik. I takt med att detta arbete börjar ge utdelning står Stille nu redo för tillväxt och expansion. Lise-Lotte Carlsson har den kunskap, erfarenhet och det engagemang som krävs för att tillsammans med övrig ledning driva det arbetet under fortsatt ökande effektivitet i organisation och produktion", säger Anders Weilandt, VD Stille AB.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Weilandt, VD, Stille AB
Tel: 08-588 580 00, e-post: anders.weilandt@stille.se

Stille utvecklar, tillverkar och marknadsför medicintekniska produkter för specialistkirurger världen över. Prioriterade områden är kirurgiska instrument och specialbord för hjärt-/kärlkirurgi, gynekologi och urologi. Bolaget har en stabil bas med ett starkt varumärke och välkända produkter av erkänt hög kvalitet. Stille grundades 1841 och är därmed ett av världens äldsta företag inom medicinteknik. Bolaget är listat på First North med Remium som Certified Adviser. Besök även www.stille.se

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Regioner

  • Solna