Pressmeddelande -

Hon får äldre ur sin ensamhet

Som ett led i arbetet med att bryta ensamhet och isolering, speciellt för de äldre, startade diakon Micaela Leijonmarck Pilati ett kreativt café för ett år sedan. Det blev genast välbesökt och många nya vänskapsband knöts på onsdagarna i Stefanssalen under året.

–”Vi inleder det kreativa caféet med en andakt och därefter pysslar, stickar, målar eller samtalar vi och har trevligt tillsammans.” berättar Micaela Leijonmarck Pilati, diakon i S:t Johannes församling.

Varje tillfälle har sitt eget tema. Närmast kommer det att broderas, stickas och hållas föredrag. Bland annat har journalisten Eva-Karin Gyllenberg (journalist på Dagens Nyheter sedan 40 år) bjudits in för att hålla det intressanta föredraget ”Stockholm på trekvart – konst och konstigheter i Stockholm”. Det kommer även att arbetas med lera och rörelse under höstens träffar.

Inga förkunskaper behövs utan vi arbetar hela tiden utifrån våra egna förutsättningar. Varannan onsdag öppnar Kreativt café i Stefanssalen, med start den 4 september. Alla är välkomna kl 14–16. Varje tillfälle inleds med en kort andakt och avslutas med gemensam fika.

Stefanssalen ligger på Frejgatan 31 i Stockholm och är tillgänglighetsanpassad.

–”Hit är alla välkomna, oavsett livsåskådning, och det är gratis att delta. Ingen föranmälan behövs, utan det är bara att dyka upp!” hälsar Micaela Leijonmarck Pilati.

Relaterade länkar

Ämnen

 • Religion, tro

Kategorier

 • äldrevård
 • mötesplatser
 • vasastan
 • stockholm
 • svenska kyrkan
 • diakon
 • socialt arbete
 • norrmalm
 • s:t johannes församling

Regioner

 • Stockholm

Behoven av gemenskap, sammanhållning, livstolkning och ”en röd tråd genom livet” har ökat närmast lavinartat i det moderna, stressade urbana samhället. Inte minst i Stockholms innerstad. Aldrig har behovet av en relevant och trygg kyrka varit större.

Därför satsar vi nu aktivt på att vara kyrkan mitt i stan. Oavsett vad du tror eller inte tror på, så tror vi mest av allt på människan. Alla människor måste få tid och plats att samla kraft. Konceptet kallar vi Kom ner på jorden!

S:t Johannes församling ligger i Norrmalms stadsdelsnämnd i Stockholm och har drygt 6000 medlemmar. 

Kontakter

Jessica Mossberg

Presskontakt Kommunikationsansvarig 08-799 79 40

Relaterat innehåll