Pressmeddelande -

Renovering av trappa och gravkor samt byggnation av ny församlingssal under S:t Johannes kyrka

Trappan till S:t Johannes kyrka har en hel del skador och gravkapellen är fuktskadade. Efter beslut i Kyrkofullmäktige har renovering av trappan och gravkor påbörjats vilket även inkluderar byggnation av ny församlingssal under S:t Johannes kyrkas trappa. Byggprojektet är församlingens mest omfattande sedan Stefanskyrkan byggdes. Projektet är också synnerligen komplext. Församlingen har kontrakterat M3 bygg som generalentreprenör för hela projektet. Kontraktsarbetena ska vara färdigställda för besiktning våren 2019.

Månadsrapport från bygget – Maj 2018

Det är en strålande och varm majdag, när jag besöker det stora byggprojektet vid S:t Johannes kyrka. Byggarbetarna svalkar sig en kort stund med varsin glass. Sen sätter de fart igen. Det är gjutning av väggar som pågår och det syns att det har hänt mycket sedan jag var här sist, i slutet av april. Värmeslingor är dragna i koren och grundplattan är gjuten och klar.

Jag träffar en pigg och glad arbetsledare, Christian Blid, som just kommit tillbaka från sin semester. Han berättar att betongbilarna fyller vasken med betong som sedan hälls ner i formarna. 1000 liter ryms i vasken och hela 7 kubik betong körs bara idag. Varannan dag gjuts det, cirka 9 meter vägg per gång. Det blir ett högt ljud på bygget när de vibrerar betongen så den blir kompakt och så att inga luftfickor bildas i väggarna.

Lär mer om byggprojektet och tidigare månadsrapporter »

Ett fantastiskt resultat

Den nya församlingssalen kommer att ha cirka 100 sittplatser, men även de före detta kapellen blir rum att använda för församlingens verksamhet. Det är församlingsaktiviteterna såsom mötesplats för diakonin och aktiviteter kopplade till förrättningar och gudstjänster som blir det centrala användningsområdet för de nya lokalerna som förhoppningsvis även inkluderar ett kafé.

För företag och föreningar kommer vi att kunna erbjuda en komplett konferensanläggning när allt står klart.

Ett av kapellen kommer även i fortsättningen att vara ett kapell, där ett fint, litet intimt dop kan hållas med dopkaffe alldeles intill. Det kan ibland kännas svårt att fylla en kyrka med plats för tusen personer.

En komplett konferensanläggning till företag och föreningar

För mer information om byggprojektet kontakta:

MARIA LIFBOM Administrativ chef

S:T JOHANNES FÖRSAMLING

Telefon: 08-508 88 671
E-post: maria.lifbom@svenskakyrkan.se

Relaterade länkar

Ämnen

  • Religion, tro

Regioner

  • Stockholm

Behoven av gemenskap, sammanhållning, livstolkning och ”en röd tråd genom livet” har ökat närmast lavinartat i det moderna, stressade urbana samhället. Inte minst i Stockholms innerstad. Aldrig har behovet av en relevant och trygg kyrka varit större.

Därför satsar vi nu aktivt på att vara kyrkan mitt i stan. Oavsett vad du tror eller inte tror på, så tror vi mest av allt på människan. Alla människor måste få tid och plats att samla kraft. Konceptet kallar vi Kom ner på jorden!

S:t Johannes församling ligger i Norrmalms stadsdelsnämnd i Stockholm och har drygt 6000 medlemmar. 

Kontakter

Jessica Mossberg

Presskontakt Kommunikationsansvarig 08-799 79 40

Relaterat innehåll