Pressmeddelande -

"Per-Henrik marknadsansvarig med unika möjligheter"

Stockarydsterminalen AB, har anställt Per-Henrik Evebring som marknadsansvarig för bolaget. Per-Henriks uppgift blir att marknadsföra Stockarydsterminalen AB och de unika möjligheter denna järnvägsterminal ger med dess närhet till stambanan, elektrifiering, utvecklingsmöjligheter och spårsystem som innebär att elektrifierade tåg kan komma direkt in till terminalen från stambanan. På terminalen kan effektivt lastning och lossning genomföras därifrån går tågen sedan direkt utan att behöva lägga tid på rangeringar med hjälp av diesellok.

Per-Henrik Evebring har 14 års erfarenhet av arbete med biobränsle av olika slag. Bland annat har han arbetat för SmålandsPellerts AB i Korsberga som råvaru-/inköpsansvarig samt för Kalmar Energi med biobränsle. Utöver mycket god kunskapen om skogsbiprodukter, pelletsproduktion har Per-Henrik ett brett kontaktnät gentemot sågverk/hyvlerier i södra Sverige. Per-Henrik ser detta jobb som en stor utmaning och en inspirerande möjlighet att vara med och utveckla verksamheter från grunden. Vetskapen om terminalen har spritt sig både i Skåne och Mälarregionen och vi har fått god respons från flera potentiella kunder uppger Per-Henrik.

Effektiv, miljöriktig - en bra logistiklösning.

Stockarydsterminalen är en satsning för att utveckla effektiva och miljöriktiga logistiklösningar där terminalens placering utmed södra stambanan och dess närhet till Rv 30 samt E4, borgar för att nyttjandegraden optimeras. Orter som Växjö, Värnamo, Jönköping, Nässjö samt Vetlanda ligger mellan fyrtio minuter och en knapp timmars bilväg från Stockaryd. Terminalen är öppen för alla intresserade tågoperatörer med bra affärsidéer. Vi tar hand om omlastning, lagerhållning samt vidaretransporter till mottagande kund eller från avsändare i regionen.

Stockarydsterminalen kommer att vara en attraktiv avlänkningspunkt på södra stambanan. Nyttjande av terminalen betyder att en ansenlig mängd utsläpp av växthusgaser, kan undvikas. Inget byte till disellok behövs då terminalen kan nyttjas av elektrifierade lok.

Terminalens placering vid södra stambanan erbjuder tågoperatörer möjlighet att utveckla moderna och effektiva logistiklösningar som samordnar olika transportslag.

I anslutning till Stockarydsterminalen, finns disponibel, planlagd industrimark för exploatering.

Mer info

Per-Henrik Evebring, marknadsansvarig, 0761-281 222

e-post; per-henrik@stockarydsterminalen.se

FAKTA

Stockarydsterminalen AB ägs tillsammans av Sävsjö kommun och Sävsjö Transport AB. Bolaget förfogar idag över en terminalytan på över 80 000 kvm samt ett stickspår på 500 meter med option på ytterligare 75 000 kvm terminalytan. Stockarydsterminalen AB svarar för driften av den allmänna terminalen samt spår inom områdena.  Sävsjö Transport AB omsätter 230 miljoner kr och ägs av Höglandets Invest, Nässjö samt Sandahlsbolagen, Värnamo. Terminalområdet i Stockaryd med sina 35 hektar är en av de större i södra Sverige.

Sävsjö kommun, Banverket samt Stora Enso AB har tillsammans förverkligat en satsning på järnvägsterminal där totalt omkring 60 miljoner kr investerats delvis med bidrag från Europeiska socialfondens mål 2-program. Terminalområdet består av två delar, en allmän terminal där Stockarydsterminalen AB svarar för driften och ett spår/område för Stora Ensos behov. 

Stockarydsterminalen AB

Ämnen

  • Transport

Regioner

  • Sävsjö