Pressmeddelande -

Vägning och växling ökar servicen på Stockarydsterminalen

Vägning och växling ökar servicen på Stockarydsterminalen

24 meters fordonsvåg installerad 

Nyligen togs Stockarydsterminalen AB:s nya fordonsvåg i drift. Den är 24 meter lång och fungerar som ett komplement till den volymmätning som Virkesmätareföreningen Syd utför på terminalen alla dagar mellan klockan 06-22. Vågen har en uppkoppling direkt mot SDC, Skogsdatacentralen. Vägningen utesluter inte mätningen, men tjänsterna kan nyttjas var för sig.

Enligt Dan Jönsson, säljare på Stockarydsterminalen AB och ansvarig för installationen av vågen, spås vägningen bli ett branschkrav inom en snar framtid.

– Diskussionerna pågår och krav finns redan från vissa håll. Att ha gjort investeringen redan i detta skedet innebär klar fördel för våra kunder. Det faktum att samtliga av våra och Stora Ensos kunder som trafikerar terminalen redan har skrivit på ett avtal att få nyttja vågen visar att ingen vill stå utanför, det talar sitt tydliga språk, säger Dan Jönsson.

Att väga inkommande och avgående trafik ökar trafiksäkerheten genom att överlast kan undvikas. Ekonomiskt sett blir både säljare, köpare och åkare vinnare och miljöfördelen är till nytta för alla.

 Under 2011 räknar man med att 40.000 lastbilar vägs in på vågen, som har en praktiskt brytgräns på cirka 50.000 vägningar om året.

– När den summan överskrids installerar vi en andra våg, förberedelserna är redan gjorda och våg nummer två kan driftsättas snabbt, säger Dan Jönsson.

 

Personal har utbildats till ”Signalgivare vid huvudspår"

Nyutbildad personal får växla från och till stambanan.

Under 2011 har all personal som arbetar på Stockarydsterminalen AB genomgått utbildningen ”Signalgivare vid huvudspår”. Det innebär att terminalens egen personal kan bistå lokföraren och fjärrtrafikledningen vid växlingen av tåg från stambanan in på terminalområdet.

– Detta gör oss mer kompletta och ökar tillgängligheten och rationaliteten. Kunden sparar tid och pengar genom att slippa ombesörja beställning av externa växlingskonsulter. Med ett samtal får man hjälp med allt - från stambanan till färdig lastning/lossning och vidare ut på stambanan igen, berättar Dan Jönsson.

 

MER INFO

Per-Henrik Evebring, marknadsansvarig, 0761-281 222

e-post; per-henrik@stockarydsterminalen.se 

www.stockarydsterminalen.se

Kategorier

  • järnväg
  • järnvägstransporter
  • logistik
  • massaved
  • timmer
  • biobränsle

Stockarydsterminalen AB ägs tillsammans av Sävsjö kommun och Sävsjö Transport AB. Bolaget förfogar idag över en terminalytan på över 80 000 kvm samt ett sidospår på 550 meter med option på ytterligare 75 000 kvm terminalyta. Stockarydsterminalen AB har sedan starten 2008 gjort nyinvesteringar av terminalytorna på totalt 40 000 kvm till en kostnad av närmare 11 miljoner kronor. Stockarydsterminalen AB svarar för driften av den allmänna terminalen samt spår inom områdena.  Sävsjö Transport AB omsätter 200 miljoner kr och ägs av Höglandets Invest, Nässjö samt Sandahlsbolagen, Värnamo.

Sävsjö kommun, Banverket samt Stora Enso AB har tillsammans förverkligat denna satsning där totalt omkring 73 miljoner kr investerats, delvis med bidrag från Europeiska socialfondens mål 2-program.

Terminalområdet är ett av de större i södra Sverige och består av två delar; en allmän terminal där Stockarydsterminalen AB svarar för driften och ett spår/område för Stora Enso Skog AB:s behov.