Pressmeddelande -

Vinnare av Stora Logistik & Transportpriset

Det blev Stockarydserminalens marknadschef Per-Henrik Evebring som på stora scenen fick ta emot utmärkelsen från infrastrukturminister Åsa Torstensson som tillsammans med Transport & Logistik iDags chefredaktör Anders Karlsson och prissponsor Kuehne Nagels representant gratulerade ett framgångsrikt företag. I kategorin var Flexiwaggon AB och Maersk Line de båda andra finalnominerade.

”Detta ger erkänsla för det jobb vi gjort inom terminalbolaget, Stockarydsterminalen AB, som driftar den allmänna terminalen samt åt Sävsjö kommun, Banverket och Stora Enso Skog som såg till att terminalen byggdes” säger VD Stefan Arbin som också var på plats i Göteborg

Stockarydsterminalen har på kort tid haft en fantastisk utveckling och den positiva trenden verkar hålla i sig.  Från att under 2009 har lastat ut så mycket som 189 heltåg så pekar prognosen just nu mot närmare 300 tåg för 2010 än de budgeterade 240 tågen. Dessa ökade volymer styrks av att terminalen under perioden 1 januari till sista april i år hade så mycket som 104 heltåg – jämfört med bara 50 heltåg under samma period 2009. Nya kundavtal visar på betydande ökning av främst biobränslen inför kommande bränslesäsong. Det kommer därutöver andra sortiment för att producera biobränslet så som torv, GROT (grenar och toppar), stubbar samt stamvedsflis. Dessutom har terminalbolaget fått ett antal förfrågningar att under året hantera andra produkter än de skogs- och biprodukter vi nu har uppger Per-Henrik Evebring.

Containerpol i samarbete med Balticum Frinab

Stockarydsterminalen AB har i samarbete med Balticum Frinab tagit fram en specialbyggd 38 kubikmeter stor container. Det innebär att kunder på ett bioenegitåg med 72 st containrar kan transportera 2 736 kubikmeter biobränslen. För att ge kunden handlingsfrihet är containern anpassad för ett stort antal olika typer av järnvägsvagnar med koppling för ISO fästen. Total beräknas 100 stycken containrar tillverkas i steg ett. Dessa kommer att långtidshyras av kunder och vår förhoppning är att vi under maj månad kan slutföra avtal med några kunder som därmed får ett ”eget bioenergitåg”.

 Den branschövergripande tävlingen anordnas av Transport & Logistik iDag i syfte att lyfta fram goda exempel och föredömen inom logistik- och godstransportsektorn. TÄVLINGEN ARRANGERAS i samarbete med Logistik & Transport, Svenska Mässan. Partners är Elmia Future Transport, Swisslog, Proxio, Kuehne Nagel, IDS/OKQ8 och Consafe Logistics.

 

Mer info

Per-Henrik Evebring, marknadsansvarig, 0761-281 222

e-post; per-henrik@stockarydsterminalen.se.          internetsida; www.stockarydsterminalen.se

  

FAKTA

Stockarydsterminalen AB ägs tillsammans av Sävsjö kommun och Sävsjö Transport AB. Bolaget förfogar idag över en terminalytan på över 80 000 kvm samt ett sidospår på 550 meter med option på ytterligare 75 000 kvm terminalytan. Stockarydsterminalen AB har sedan starten 2008 gjort nyinvesteringar av terminalytorna på totalt 40 000 kvm till en kostnad av närmare 9 miljoner kronor. Stockarydsterminalen AB svarar för driften av den allmänna terminalen samt spår inom områdena. Terminalområdet i Stockaryd med sina 75 hektar är en av de större i södra Sverige.  Sävsjö Transport AB omsätter 200 miljoner kr och ägs av Höglandets Invest, Nässjö samt Sandahlsbolagen, Värnamo.

 

Sävsjö kommun, Banverket samt Stora Enso AB har tillsammans förverkligat en satsning på järnvägsterminal där totalt omkring 73 miljoner kr investerats delvis med bidrag från Europeiska socialfondens mål 2-program. Terminalområdet består av två delar, en allmän terminal där Stockarydsterminalen AB svarar för driften och ett spår/område för Stora Enso Skog AB:s behov. 

Stockarydsterminalen AB