Pressmeddelande -

Finalister klara till Svenska Juniorvattenpriset 2010

Idag tillkännages vilka som har kvalificerat sig till finalen i Svenska Juniorvattenpriset 2010. Bland de åtta finalisterna finns bland annat projekt om dricksvattenrening och vattenverk.  Svenska Juniorvattenpriset delas ut till den eller de gymnasieungdomar som har utfört årets bästa projektarbete inom området vatten. Vinnaren får sedan representera Sverige i den internationellt prestigefyllda tävlingen Stockholm Junior Water Prize under Världsvattenveckan i Stockholm i september.

Svenska Juniorvattenpriset delas ut årligen med syfte att lyfta fram vatten som världens viktigaste resurs och för att skapa engagemang hos ungdomar kring vattenrelaterade frågor. Finalisterna för Svenska Juniorvattenpriset 2010 har precis utsetts. Bland dem finns projekt som handlar om allt från hajar till rening av dricksvatten. Tävlingsprojekten bedömdes av en jury bestående av experter från universitetsvärlden och näringslivet.

Den 23 maj kommer Svenska Juniorvattenpriset att delas ut till den eller de ungdomar som skrivit det bästa projektarbetet på temat vatten. Årets bidrag är av god kvalitet och visar på förståelse för vattenfrågor i vår omvärld.

– Juryn är imponerad av elevernas prestationer av nya, fräscha idéer för att lösa de globala och nationella vattenfrågorna, säger juryns ordförande Anders Nordström, universitetslektor vid Stockholms universitet. Det är glädjande att se elevernas engagemang i de stora ödesfrågorna som är vattenrelaterade, t.ex. föroreningsproblematik, havsmiljö, rent dricksvatten och kunskaper om hållbar vattenanvändning.

Vinnaren av Svenska Juniorvattenpriset belönas med 30 000 kronor, som delas lika mellan vinnaren och vinnarens skola. Projektet får sedan representera Sverige i Stockholm Junior Water Prize där det kommer att tävla mot bidrag från hela världen i en internationell final. 

Följande projekt har gått till final i Svenska Juniorvattenpriset 2010:

• The effect of artificial and natural ultraviolet light on disinfection of water av Shiba Younus från Katedralskolan i Linköping. Se lokalt pressmeddelande, Linköping.

• Cooling Water Effects on the Frequency of Gonad Disturbance in Perca Fluviatilis av Elin Kalén från Växjö Fria Gymnasium. Se lokalt pressmeddelande, Växjö.

• Spelet om Östersjön av Joanna Blossner, Anna Lindbäck och Miranda Wiklund Melander från Globala gymnasiet i Stockholm. Se lokalt pressmeddelande, Stockholm

• Vilka hinder måste övervinnas för att förbättra det existerande vattenproblemet? Av Malin Bendz, Maja Tinggren och Emilie Solomon från ProCivitas Privata Gymnasium i Växjö. Se lokalt pressmeddelande, Växjö

• Älmhults reningsverks påverkan på Drivån. Elfiske kombinerat med vattenanalyser av Hampus Lexander och Simon Grouleff Öberg från Haganässkolan i Älmhult. Se lokalt pressmeddelande, Älmhult.

• Vattenverk av Simon Ohlsson och Henric Olsson från Vägga gymnasieskola i Karlshamn. Se lokalt pressmeddelande, Karlshamn.

• We (L) Sharks av Christoffer Olsson, Samuel Hammer och Sara Nilsson från Gullmarsgymnasiet i Lysekil. Se lokalt pressmeddelande, Lysekil.

• Projekt: Zinkpyrition av Karin Wetterberg, Johanna Salmi och Patrik Starck från Södra Latins gymnasium i Stockholm. Se lokalt pressmeddelande, Stockholm


Om Svenska Juniorvattenpriset
Sedan 1995 delas Svenska Juniorvattenpriset ut årligen för att belöna ett projektarbete om vatten. Syftet med priset är att öka engagemanget och kunskapen hos ungdomar om världens vattenfrågor. Tävlingsdeltagarna skall vara mellan 15 och 20 år och får ännu inte ha påbörjat sina universitetsstudier. Vinnaren av Svenska Juniorvattenpriset representerar Sverige i den internationella tävlingen Stockholm Junior Water Prize, som äger rum under den internationella konferensen World Water Week in Stockholm i september, där ungdomar från ett 30-tal länder deltar. Svenska Juniorvattenpriset och Stockholm Junior Water Prize administreras av Stockholm International Water Institute, SIWI.
Huvudsponsor för Svenska Juniorvattenpriset är ITT Water & Wastewater. Övriga sponsorer och samarbetspartners är Scandic Hasselbacken, Schwartz Communications, Svenskt Vatten, SYVAB, Trosa Tryckeri, Tyréns, Urban Water och VA-avdelningen i Luleå Kommun. För mer information besök www.svenskajuniorvattenpriset.se.

Ämnen

 • Utbildning

Kategorier

 • linköping
 • karlshamn
 • älmhult
 • stockholm
 • växjö
 • lysekil
 • gymnasieelever
 • pris
 • ungdomar
 • svenska juniorvattenpriset
 • stockholm international water institute
 • vatten
 • miljö

Om Stockholm International Water Institute (SIWI)
SIWI är ett policyinstitut som arbetar med att hitta lösningar på världens globala vattenproblem. SIWI utvecklar och främjar kunskap och policies med fokus på framtida utmaningar; för en hållbar användning av jordens vattenresurser, en hållbar samhällsutveckling och minskad fattigdom. Besök gärna www.siwi.org för mer information.

Kontakter

Victoria Engstrand-Neacsu

Presskontakt Writer & Editor

Rowena Barber

Presskontakt Communications Manager Outreach and Media Relations +46 8 1213 6039