Gå direkt till innehåll
Stockholms konstnärliga högskola förnyar utbildningarna i film och media

Pressmeddelande -

Stockholms konstnärliga högskola förnyar utbildningarna i film och media

Utbildningarna i film och media vid Stockholms konstnärliga högskola förändras från och med höstterminen 2020. Elva inriktningar på kandidatprogrammet görs om till fem.
- Vi gör nu en bredare bas i utbildningarna och flyttar specialiseringarna högre upp till den avancerade nivån, säger Maria Hedman Hvitfeldt, prefekt vid Institutionen för film och media
.

I dag ger institutionen ett kandidatprogram med elva inriktningar. Från och med hösten 2020 görs de elva inriktningarna om till fem. De nya utbildningarna utlyses den 15 november 2019.
- Det bästa från våra nuvarande utbildningar kommer att finnas kvar, men i ny form som skapar bättre förutsättningar att driva konstnärlig utveckling inom vårt fält och vara relevanta i ett föränderligt medielandskap, säger Maria Hedman Hvitfeldt.

Maria Hedman Hvitfeldt, prefekt vid
Institutionen för film och media.

Gemensamt första år
Det nya kandidatprogrammet i film och media riktar sig till den som vill skaffa grundliga kunskaper för arbete inom film, tv och radio och påbörja utvecklingen av ett konstnärskap inom medieområdet. Det första året är gemensamt för alla inriktningar. År två och tre är specifika för varje inriktning och ges i samarbete med andra inriktningar. Det blir till exempel en inriktning i regi, där studenterna utvecklar kunskaper inom både fiktion och dokumentär för att sedan välja uttryck längre fram i utbildningen.
Det nya programmet har många valbara kurser vilket ger utrymme att individuellt forma sin utbildning. Efter examen kan studenterna arbeta med film och media inom sin inriktning eller söka ett masterprogram där man specialiserar sig ytterligare och fördjupar sitt konstnärskap.

Flera nya masterutbildningar
I samband med att kandidatutbildningen görs om utvecklar Stockholms konstnärliga högskola även ett antal inriktningar på masternivå.
-Vi flyttar upp en del av de moment vi idag gör på kandidatnivå till masternivå för att på så sätt kunna ta till vara på de fördjupningsmöjligheter vi numera har på den avancerade nivån. Den konstnärliga forskningen tillåter oss att ta film och mediaområdets frågor till en ytterligare nivå. Våra forskare och doktorander arbetar redan idag med studenter på den avancerade nivån vilket ger mycket intressanta möjligheter för utveckling av film- och mediekonsten, säger Maria Hedman Hvitfeldt.

Utbildning som speglar förutsättningarna
Maria Hedman Hvitfeldt menar att den nya programstrukturen gör skillnaden mellan kandidat, master och forskning på institutionen tydligare.
-Den gör det möjligt för institutionen att bli en mer relevant och attraktiv partner i samverkan med bransch och andra. Den ökar också möjligheterna att bli antagen till kandidatutbildningarna eftersom kompetenser som inte kräver förkunskaper av produktion inom och film- och mediabranschen främjas, menar hon.

Ger goda valmöjligheter
Enligt Maria Hedman Hvitfeldt ger den nya programstrukturen studenterna goda valmöjligheter.
- Efter kandidatexamen kan de välja olika vägar vidare. De kan utifrån den inriktning de gått arbeta med relevanta uppgifter inom radio, tv och film eller fortsatta studera på avancerad nivå för att specialisera inriktningen och fördjupa det egna konstnärliga uttrycket.

Faktaruta

Det nya kandidatprogrammet

 • Innehåller fem inriktningar
  Idé – koncept, manus och projektledning,
  Regi – dokumentär och fiktion,
  Bild – filmfoto, animation och design,
  Montage
  – ljuddesign och filmklippning,
  Radio
  – idé, regi och montage.
 • Programmet innehåller gemensamma fasta kurser, valbara kurser och labbkurser vilket gör det möjligt för studenten att i högre grad än tidigare kunna påverka sin utbildning.
 • Ger studenten möjlighet att utveckla fler kompetenser inom området och verka som självständig konstnär genom att få möjlighet att arbeta inom fler än ett uttryck.
 • Ökar delen av teori och reflektion för att studenten ska få större kunskap om områdets samhälleliga, etiska och konstnärliga kontext.


De nya masterprogrammen

 • Tre inriktningar på avancerad nivå utlyses i november,
  Animation,
  Art of impact
  Dokumentära processer.
 • Innehåller avancerade specialiseringskurser i tydlig progression från kandidatprogrammet, forskningsförberedande fasta kurser samt labb i team bestående av olika specialiserade roller och/eller självständigt.
 • Förstärker kopplingen mellan forskningsförberedelse och konstnärskap inom film och media genom att specialisering sker i en femårig progression med en genomgående konstnärlig hållning.

För mer information kring den nya programstrukturen och de olika inriktningarna, kontakta:

Maria Hedman Hvitfeldt
Prefekt Institutionen för film och media
08-49 400 607, maria.hedmanhvitfeldt@uniarts.se

Kersti Grunditz Brennan
Lektor Institutionen för film och media
08-49 400 610, kersti.grunditzbrennan@uniarts.se

Kategorier


Institutionen för film och media är en del av Stockholms konstnärliga högskola. Här finns landets bredaste utbildning för film, radio, TV, teater och scenkonst. Läs mer på uniarts.se.

Stockholms konstnärliga högskola utbildar och forskar inom cirkus, dans, film, media, opera, teater och annan scenkonst. Vi vill med vår unika sammansättning av utbildningar och konstnärlig forskning ge nya möjligheter för framtidens kunskaps- och samhällsutveckling.

Presskontakt

Helle Zimmerman

Helle Zimmerman

Presskontakt Kommunikatör Forskning 08 49 400 228

Relaterat innehåll

En ledande internationell miljö för konstnärlig utbildning och forskning.

Stockholms konstnärliga högskola (SKH) utbildar och forskar inom cirkus, dans, danspedagogik, film, media, opera, scenkonst och skådespeleri. Högskolan har cirka 500 studenter och 200 medarbetare.

Stockholms konstnärliga högskola
Valhallavägen 189
115 53 Stockholm
Sverige