Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Stockholms konstnärliga högskola tar avstånd från försök att stoppa författarbesök

De senaste dagarna har medierna uppmärksammat att en politiker velat förhindra ett författarframträdande i Täby bibliotek. Författaren är även student vid Institutionen för film och media vid Stockholms konstnärliga högskola. Rektor Paula Crabtree och prefekt Maria Hedman Hvitfeldt kommenterar händelsen i följande uttalande:

Uttalande från Paula Crabtree och Maria Hedman Hvitfeldt
Författaren Moa-Lina Olbers Croall är student vid Stockholms konstnärliga högskola. Inför hennes författarbesök på Täby bibliotek den 28 oktober 2019 uppmanade kommunfullmäktigeledamoten Steven Jörsäter (SD) i ett brev kommunen att ställa in framträdandet. Hans motiv var att Olbergs bland annat skulle tala om normkritik och att ”vi (SD) uppfattar normkritik som ett politiskt begrepp som vi reagerar mot.”

Jörsäter skriver också att eftersom ”tjänstemännen ofta har en synnerligen politisk agenda” är det hans plikt ”mot Täbys invånare och mot våra väljare att gå in och styra där så behövs”. Han vill också att ”punkter som biblioteksledningen tror kan uppfattas som kontroversiella hädanefter flaggas i god tid och tas upp i KFN”.

Stockholms konstnärliga högskola menar att konst och kultur är en av grundbultarna i vår demokrati. Konsten utmanar, ifrågasätter och speglar vår samtid och fyller därmed en viktig funktion i vårt samhälle. Jörsäters försök att stoppa ett författarframträdande som i hans ögon hade ”fel politiskt innehåll” och hans önskan om att bibliotekets programverksamhet framöver ska godkännas av politiker tar vi starkt avstånd från, eftersom vi ser hans agerande som ett allvarligt försök att inskränka yttrandefriheten.

Paula Crabtree, rektor
Maria Hedman Hvitfeldt, prefekt vid Institutionen för film och media

För mer information kontakta:

Paula Crabtree: paula.crabtree@uniarts.se
Maria Hedman Hvitfeldt: maria.hedmanhvitfeldt@uniarts.se

Ämnen

Kategorier


Stockholms konstnärliga högskola (SKH) utbildar och forskar inom cirkus, dans, danspedagogik, film, media, opera, scenkonst och skådespeleri. 

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Kontakter

Monica Engdahl

Monica Engdahl

Presskontakt Kommunikationschef 08 49 400 230
Åsa Edenroth

Åsa Edenroth

Presskontakt Kommunikatör 08-49 400 232
Magdalena Marklund

Magdalena Marklund

Presskontakt Kommunikatör Publika evenemang, studentrekrytering och sociala medier 08 49 400 552
Helle Zimmerman

Helle Zimmerman

Presskontakt Kommunikatör Forskning 08 49 400 228
Heidi Paatere Möller

Heidi Paatere Möller

Presskontakt Kommunikatör forskning och tidskriften VIS Journal +46 8 49 400 242

En ledande internationell miljö för konstnärlig utbildning och forskning.

Stockholms konstnärliga högskola (SKH) utbildar och forskar inom cirkus, dans, danspedagogik, film, media, opera, scenkonst och skådespeleri. Högskolan har cirka 500 studenter och 200 medarbetare.

Stockholms konstnärliga högskola
Valhallavägen 189
115 53 Stockholm
Sverige