Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Stockholms konstnärliga högskola tar avstånd från försök att stoppa författarbesök

De senaste dagarna har medierna uppmärksammat att en politiker velat förhindra ett författarframträdande i Täby bibliotek. Författaren är även student vid Institutionen för film och media vid Stockholms konstnärliga högskola. Rektor Paula Crabtree och prefekt Maria Hedman Hvitfeldt kommenterar händelsen i följande uttalande:

Uttalande från Paula Crabtree och Maria Hedman Hvitfeldt
Författaren Moa-Lina Olbers Croall är student vid Stockholms konstnärliga högskola. Inför hennes författarbesök på Täby bibliotek den 28 oktober 2019 uppmanade kommunfullmäktigeledamoten Steven Jörsäter (SD) i ett brev kommunen att ställa in framträdandet. Hans motiv var att Olbergs bland annat skulle tala om normkritik och att ”vi (SD) uppfattar normkritik som ett politiskt begrepp som vi reagerar mot.”

Jörsäter skriver också att eftersom ”tjänstemännen ofta har en synnerligen politisk agenda” är det hans plikt ”mot Täbys invånare och mot våra väljare att gå in och styra där så behövs”. Han vill också att ”punkter som biblioteksledningen tror kan uppfattas som kontroversiella hädanefter flaggas i god tid och tas upp i KFN”.

Stockholms konstnärliga högskola menar att konst och kultur är en av grundbultarna i vår demokrati. Konsten utmanar, ifrågasätter och speglar vår samtid och fyller därmed en viktig funktion i vårt samhälle. Jörsäters försök att stoppa ett författarframträdande som i hans ögon hade ”fel politiskt innehåll” och hans önskan om att bibliotekets programverksamhet framöver ska godkännas av politiker tar vi starkt avstånd från, eftersom vi ser hans agerande som ett allvarligt försök att inskränka yttrandefriheten.

Paula Crabtree, rektor
Maria Hedman Hvitfeldt, prefekt vid Institutionen för film och media

För mer information kontakta:

Paula Crabtree: paula.crabtree@uniarts.se
Maria Hedman Hvitfeldt: maria.hedmanhvitfeldt@uniarts.se

Ämnen

Taggar


Stockholms konstnärliga högskola (SKH) utbildar och forskar inom cirkus, dans, danspedagogik, film, media, opera, scenkonst och skådespeleri. 

Presskontakt

Kristina Appelqvist

Kristina Appelqvist

Presskontakt Kommunikationsstrateg 08 49 400 014

Relaterat material