Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Utlysning av Lilian Karinas forskningsstipendium i dans och politik

Stiftelsen Lilian Karina bildades som en stipendiefond för att främja kunskapen om hur danskonsten påverkades av 1900-talets politiska jordskred – från ryska revolutionen, vidare till nazismen och fram till det inflytande indiska, asiatiska, afrikanska och afroamerikanska dansstilar kom att utöva på europeisk dans. I en bilaga till sitt testamente utformade Lilian Karina stiftelsens syfte och stadgar. 

Stipendiesumman är 70 000 SEK 

Sista ansökningsdag är 30 april 2012. 

Stipendiet utdelas vid ett särskilt offentligt arrangemang i Stockholm, på donators födelsedag, den 17 november 2012. Dans och Cirkushögskolan är värd för Stiftelsen Lilian Karina. 

För ansökan se Stiftelsen Lilian Karina: http://www.doch.se/web/Stiftelsen_Lilian_Karina.aspx 

Lilian Karina Lilian Karina (1907-2007) föddes i Ryssland och genomlevde sin dansarkarriär i Europa under mellankrigstiden. Hon kom till Sverige på 1940-talet. Här etablerade hon sin mycket kända balettskola och skrev även danskritik i dagspressen. Hon medverkade i uppbyggnaden av den svenska högskolan för dans, Koreografiska Institutet (nu Dans och Cirkushögskolan) och var under lång tid en av huvudlärarna. Hon skrev ett flertal böcker och de sista åren av sitt liv ägnade hon åt dansforskning. Bland hennes arbeten märks den internationellt uppmärksammade Tanz unterm Hakenkreuz (1996), som hon skrev tillsammans med den tyskfödda dansforskaren Marion Kant. Boken översattes till engelska, Hitler’s Dancers (2003). Den forskningen exemplifierar hennes både privata och yrkesmässiga starka engagemang i dansens relation till politik och samhälle och har också därför kommit att påverka stiftelsens ändamål. Hennes sista verk blev självbiografin Mitt liv i rörelse (2006). 

För mer information Ordförande Gun Román, tel 08-562 274 19, e-post: gun.roman@doch.se Stiftelsen Lilian Karina, c/o Dans och Cirkushögskolan, Box 27043, 102 51 Stockholm 

Ämnen

Taggar

Regioner


Läs gärna mer om DOCH och passa på att anmäla dig till vårt nyhetsbrev på www.doch.se

DOCH, Dans och Cirkushögskolan, är Sveriges konstnärliga högskola för dans och cirkus. Här ges rum och möjlighet för den som vill utbilda sig inom dans, danspedagogik, cirkus eller koreografi – allt i en dynamisk och nyskapande miljö i nära samverkan mellan konst och forskning.

Presskontakt

Kristina Appelqvist

Kristina Appelqvist

Presskontakt Kommunikationsstrateg 08 49 400 014
Monica Engdahl

Monica Engdahl

Presskontakt Kommunikationschef 08 49 400 230
Åsa Edenroth

Åsa Edenroth

Presskontakt Kommunikatör 08-49 400 232
Magdalena Marklund

Magdalena Marklund

Presskontakt Kommunikatör Publika evenemang, studentrekrytering och sociala medier 08 49 400 552
Helle Zimmerman

Helle Zimmerman

Presskontakt Kommunikatör Forskning 08 49 400 228
Heidi Paatere Möller

Heidi Paatere Möller

Presskontakt Kommunikatör (föräldraledig) forskning och tidskriften VIS Journal +46 8 49 400 242