Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Vad krävs för att våga ta risker och göra det omöjliga möjligt? – Tilde Björfors slutredovisar sitt forskningsprojekt i cirkus på DOCH

Den 28 och 29 mars presenterar Tilde Björfors resultaten av tre års forskning vid DOCH, Dans och Cirkushögskolan. Tilde Björfors grundade 1995 Cirkus Cirkör och är sedan 2005 gästprofessor vid DOCH. Forskningen stöds av Vetenskapsrådet. Under titeln ”Cirkus som gränsöverskridare i konst och samhälle” har hon fokuserat på risktagande och vad det är som driver en cirkusartist. Kan man genom att forska på djupet i de olika cirkusdisciplinerna förstå mer av vad det innebär att ta risker och på vilka sätt såväl människan som samhället vidgas av det?

Projektet består av åtta olika delar:
-  Cirkushistoria och social kontext
-  Risk och möjlighetsforskning
-  Sju dimensioner i förhållande till sju cirkusdiscipliner
-  Cirkus Transfer. Överföring av cirkus och dimensionerna till andra vetenskaps- och kunskapsområden
-  Kreativ process i gränsöverskridande samarbeten
- Att forska och undersöka teorier genom att skapa
- Mötet med publiken
- Hur redovisas ett konstnärligt forskningsprojekt?

”Genom forskningen har jag undersökt cirkusartisternas fysiska och mentala förmåga att överskrida gränser, cirkusens och nycirkusens historiska och sociala förmåga att arbeta gränsöverskridande i konst och samhälle samt nycirkusens gränsöverskridande skapelseprocesser”, berättar Tilde Björfors, forskare, konstnär och cirkusdirektör.

Ett hundratal artister och kompanier har varit involverade i projektet.

”Jag har valt artister som definierar sig utifrån en specifik disciplin. Detta för att mer specifikt kunna studera disciplinernas olika karaktärer, uttryck och behov. Till min hjälp har jag haft stödforskare från en rad olika vetenskapsområden, till exempel ekonomi, neurologi, pedagogik och teatervetenskap”, säger Tilde Björfors.

”Genom forskningen har en fördjupad förståelse för konst och fysisk intelligens som lärarande och kunskapsbildade utvecklats. Projektet har genererat och tillgängliggjort definitioner och artikulationer av cirkuskonsten och cirkusdisciplinerna, skapat metoder och illustrationer för att medverka i och leda kreativa och riskfyllda tvärkonstnärliga och interdisciplinära processer”, fortsätter hon.

Med stöd av forskarteamet har Tilde Björfors även kunnat undersöka olika dimensioners roll i sina egna regiprocesser. Det har bland annat resulterat i föreställningarna Inside Out och Wear it like a Crown.

Stödforskare i ”Cirkus som gränsöverskridare i konst och samhälle” är:
Camilla Damkjaer (fil dr teater-, dans- och cirkusvetare), Emma Stenström (docent och prorektor vid Handelshögskolan, gästprofessor på Konstfack), Tomi Purovaara (Konstvetare, VD för CIRKO – the Finnish National Circus Development Centre),  Kajsa Balkfors (f.d. VD, vice VD och forsknings- och utvecklingschef på Cirkus Cirkör, numera konsult och kulturell samhällsentreprenör),  David Eberhard (doktor i psykiatri, författare och debattör), Cecilia Roos (dansare och professor i interpretation vid DOCH), Amelie Tham (kulturjournalist) och Helene Bååtshake (fil dr i pedagogik). 

Schema
Onsdag 28 mars
kl. 14.30 ” Kreativ process i tvärkonstvetenskapliga samarbeten - Triologin”.
Tilde Björfors samtalar med Camilla Damkjaer, studio 4
kl. 15.30 ”Tvärkonstvetenskap  –  Transfer och entreprenörskap ".
Samtal mellan stödforskarna Emma Stenström och Kajsa Balkfors, studio 4
kl. 16.30 Tilde Björfors presenterar sin forskning ”Cirkus som gränsöverskridare i konst och samhälle”, studio G

Torsdag 29 mars
kl. 14.30 Tilde Björfors presenterar sin forskning ”Cirkus som gränsöverskridare i konst och samhälle”, studio G
kl. 17.30 " Tvärkonstvetenskap  –  Transfer entreprenörskap och pedagogik".
Tilde Björfors samtalar med Kajsa Balkfors och Amelie Tham, studio 4 

Utställning
Besök också utställningen om ”Cirkus som gränsöverskridare i konst och samhälle” som är öppen i studio 4, kl. 14-19, den 28-29 mars.

I samband med redovisningen lanseras också webbsidan www.circusresearch.com

Evenemanget är öppet för inbjudna samt för press. Press kontaktar informationsansvarig Petra Käck för deltagande.

Adress: DOCH, Dans och Cirkushögskolan, Brinellvägen 58.
T-bana: Tekniska högskolan

Presskontakt

Petra Käck, informationsansvarig DOCH
Tel. 070-777 40 49
E-post: petra.kack@doch.se

Mette Klouman, Cirkus Cirkör
Tel. 08-531 998 30
E-post: mette@cirkor.se

 

Ämnen

Regioner


Läs gärna mer om DOCH och passa på att anmäla dig till vårt nyhetsbrev på www.doch.se

DOCH, Dans och Cirkushögskolan, är Sveriges konstnärliga högskola för dans och cirkus. Här ges rum och möjlighet för den som vill utbilda sig inom dans, danspedagogik, cirkus eller koreografi – allt i en dynamisk och nyskapande miljö i nära samverkan mellan konst och forskning.

Presskontakt

Kristina Appelqvist

Kristina Appelqvist

Presskontakt Kommunikationsstrateg 08 49 400 014
Monica Engdahl

Monica Engdahl

Presskontakt Kommunikationschef 08 49 400 230
Åsa Edenroth

Åsa Edenroth

Presskontakt Kommunikatör 08-49 400 232
Magdalena Marklund

Magdalena Marklund

Presskontakt Kommunikatör Publika evenemang, studentrekrytering och sociala medier 08 49 400 552
Helle Zimmerman

Helle Zimmerman

Presskontakt Kommunikatör Forskning 08 49 400 228
Heidi Paatere Möller

Heidi Paatere Möller

Presskontakt Kommunikatör (föräldraledig) forskning och tidskriften VIS Journal +46 8 49 400 242