Pressmeddelande -

En av Stockholms största mottagningar för könssjukdomar byter namn

I samband med att Stockholms läns sjukvårdsområde tar över driften av Sesam City byter mottagningen namn till Stockholms mottagning för sexuell hälsa. I takt med ett minskat risktänkande syns en ökning av könssjukdomar i Sverige. För att förhindra spridning är det viktigt att personer som misstänker att de är smittade av könssjukdomar testar sig.

Stockholms läns sjukvårdsområde tog över driften av Sesam City från Karolinska Universitetssjukhuset den 1 januari 2019. I samband med övertagandet bytte mottagningen - som är en av Stockholms största för testning av könssjukdomar - namn till Stockholms mottagning för sexuell hälsa.

För att kunna få behandling och förhindra smittspridning av könssjukdomar så tidigt som möjligt är det viktigt att personer testar sig om de misstänker att de blivit smittade. En del könssjukdomar ger inga symtom.

Förra året ökade könssjukdomen gonorré kraftigt i Sverige, med 43 procent, enligt Folkhälsomyndigheten. Främst bland män som har sex med män. År 2017 rapporterades 2 550 fall jämfört med 1 778 år 2016.

– En orsak till ökningen kan vara ett minskat risktänkande. Att färre skyddar sig med kondom i takt med att rädslan för hiv minskat sedan sjukdomen blev behandlingsbar, säger Erik Gustavsson, verksamhetschef på Stockholms mottagning för sexuell hälsa.

Stockholms mottagning för sexuell hälsa erbjuder provtagning, behandling och rådgivning kring sexuellt överförbara infektioner. Hit är man också välkommen för preventivmedelsrådgivning samt rådgivning och stöd vid sexuella svårigheter eller sexuellt relaterade frågeställningar. Mottagningen ligger centralt vid Norra bantorget i Stockholm.

– Det är bättre att testa sig en gång för mycket än en gång för lite, säger Erik Gustavsson. Hur provtagning går till beror på vilken könssjukdom du testar dig för men det vanligaste är att du lämnar urin- eller blodprov. På vår drop-in mottagning är det lätt ordnat.

Relaterade länkar

Ämnen

  • Sjukdomar

Kategorier

  • folkhälsa
  • primärvård

Regioner

  • Stockholm

Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en del av Stockholms läns landsting. Vi bedriver hälso- och sjukvård inom bland annat primärvård, barn- och vuxenpsykiatri, habilitering, geriatrik, och avancerad hemsjukvård i hela Storstockholm. I samverkan med Karolinska Institutet bedrivs även forskning, utveckling och utbildning inom folkhälsa, allmänmedicin och psykiatri i fem centrumbildningar. SLSO omsätter drygt 9 miljarder kronor per år och är med cirka 11 500 medarbetare en av de största vårdgivarna i Sverige.

Stockholms läns sjukvårdsområde är certifierat enligt ISO 9001 (kvalitet) ISO 14001 (miljö) och OHSAS 18000 (arbetsmiljö).

Kontakter

Jessica Fremnell

Presskontakt Pressansvarig 08-123 40 444