Pressmeddelande -

Nationell uppmärksamhetsvecka mot dopning

Det nationella antidopningsnätverket PRODIS anordnar uppmärksamhetsvecka mot dopning. Syftet med veckan är att uppmärksamma det antidopningsarbetet som cirka 600 träningsanläggningar i över 100 kommuner i Sverige gör.

PRODIS – Prevention av dopning i Sverige, är ett nationellt nätverk som arbetar för att förebygga användningen av anabola androgena steroider och andra dopningspreparat. Arbetet samordnas av STAD (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem) en sektion inom Centrum för Psykiatriforskning i Stockholms läns sjukvårdsområde/Karolinska Institutet. Arbetet inom PRODIS finansieras via Folkhälsomyndigheten.

– Dopning är idag ett utbrett samhällsproblem som drabbar både individen som missbrukar dopningsmedel och de i hens närhet. Arbetsmetoden 100 % ren hårdträning syftar till att minska användningen av och tillgången på anabola androgena steroider (AAS) och andra dopningspreparat på träningsanläggningar. Med en nationell uppmärksamhetsvecka vill vi visa på det fantastiska antidopningsarbete som görs runt om i Sverige, säger Kamilla Nylund, projektledare på STAD.

Under årets uppmärksamhetsvecka kommer träningsanläggningar runt om i Sverige bland annat att anordna tävlingar, uppmärksamma sitt arbete genom affischer och dekaler och lokala ambassadörer kommer att sprida budskapet att riktig träning inte handlar om vad man tar, utan om vad man ger. Allmänheten kommer att kunna gå in på 100% ren hårdtränings webbplats och tävla om fina priser.

Från nationellt håll kommer det att anordnas frukost- och lunchföreläsningar med sportjournalisten Jonas Karlsson och antidopningsexperten Johan Öhman.

En av fem som tränar på gym uppger att de tar droger
En ny artikel, skriven av forskare på STAD och som handlar om droganvändande bland gymbesökare, har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Sports Medicine – Open. Slutsatser från studien visar att ungefär en av fem som tränar på gym uppger att de tar droger, oftast cannabis och stimulanser och att narkotikamissbruk är vanligast bland unga män. Studien visar också att narkotikamissbruk verkar vara associerat med användningen av dopningsklassade substanser.

– Resultatet från studien pekar på att de som använder dopning idag också är mer benägna att använda andra droger. Det handlar till en viss del om att dopningsanvändande i kombination med styrketräning idag främst sker av estetiska skäl, för att få en ”snygg” kropp. Och om du tränar för att få en snygg kropp så är det rimligt att tro att du också vill visa upp den, kanske i krogmiljö. Har du tagit Anabola steroider så är du mer benägen att använda andra droger, droger som kan finnas i krogmiljö, säger Johan Öhman, antidopningsexpert och medgrundare till det nationella antidopningsnätverket PRODIS.

För mer information

Kamilla Nylund Projektledare STAD
e-post: kamilla.nylund(at)sll.se

Johanna Gripenberg, enhetschef STAD
e-post johanna.gripenberg(at)sll.se.

Centrum för Psykiatriforskning, Stockholms läns sjukvårdsområde/Karolinska Institutet

Relaterade länkar

Ämnen

  • Hälso-, sjukvård

Regioner

  • Stockholm

Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en del av Stockholms läns landsting. Vi bedriver hälso- och sjukvård inom bland annat primärvård, barn- och vuxenpsykiatri, habilitering, geriatrik, och avancerad hemsjukvård i hela Storstockholm. I samverkan med Karolinska Institutet bedrivs även forskning, utveckling och utbildning inom folkhälsa, allmänmedicin och psykiatri i fem centrumbildningar. SLSO omsätter drygt 9 miljarder kronor per år och är med cirka 11 500 medarbetare en av de största vårdgivarna i Sverige.

Stockholms läns sjukvårdsområde är certifierat enligt ISO 9001 (kvalitet) ISO 14001 (miljö) och OHSAS 18000 (arbetsmiljö).

Kontakter

Jessica Fremnell

Presskontakt Pressansvarig 08-123 40 444