Pressmeddelande -

Utökat antal vårdplatser för vård av omhändertagna enligt LOB

Fler omhändertagna enligt Lagen om omhändertagande av berusade personer m.m (LOB) ska erbjudas vård, istället för att föras till polisens arrestlokaler för tillnyktring. Omkring 3 000 fler personer beräknas få vård. Från den 1 januari 2019 utökas därför antalet vårdplatser vid Beroendeakuten Stockholm.

Personer som omhändertagits enligt LOB befinner sig ofta i en medicinskt riskfylld situation och därför är sjukvården ett säkrare alternativ än polisens arrest. När dessa personer kommer till beroendevården kan vi också berätta om den hjälp som de kan få och det kan i förlängningen vara livsavgörande, säger Victor Lindfors, specialistläkare på Beroendeakuten Stockholm. 

Bakgrunden är missbruksutredningen ”Bättre insatser vid missbruk och beroende” (SOU 2011:35) och regeringens beslut att fördela stöd till lokal och regional utveckling för att öka den medicinska säkerheten och förbättra omvårdnaden om personer som omhändertas enligt LOB. Det resulterade 2015 i ett regionalt samverkansprojekt mellan Beroendecentrum Stockholm inom Stockholms läns sjukvårdsområde, Polisregion Stockholm, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms stad, Kriminalvården, Capio Maria och Södertälje kommun.

Åtta nya vårdplatser

På Beroendeakuten Stockholm har man under 2018 gjort drygt 5500 registreringar för LOB- omhändertagande. Nu beräknas omkring 3 000 fler personer få vård vilket ökar behovet av vårdplatser vid beroendeakuterna i Stockholm. Från den 1 januari 2019 öppnas ytterligare åtta platser. Till detta kommer att rutinerna mellan heldygnsvård, öppenvård och socialtjänsten har börjat förbättras. Tanken är att patienten ska ges en tryggare övergång från slutenvård till öppenvård och omsorg.

– Vi har nyligen infört nya rutiner för bättre samverkan. Självklart måste vi fortlöpande jobba med att involvera de parter som patienten är uppknuten till. Vårt mål är att de nya rutinerna ska minska risken att detta samarbete fallerar, säger Victor Lindfors.

Screeningverktyg hjälper polis och ordningsvakt

Det är polisen och ordningsvakter som omhändertar berusade personer och för att avgöra om en person behöver vård har de utbildats och man har tagit fram nya arbetssätt. En pilotundersökning som genomfördes i lokalpolisområde Södermalm i Stockholm visade att med utbildning och förändrat arbetssätt kan andelen personer som kommer till vård ökas.

Bland annat har man tagit fram ett screeninginstrument som använts för bedömning av vårdbehov. Screeningsinstrumentet kan på ett enkelt och schematiskt sätt förmedla vad polis och ordningsvakter bör beakta i en LOB-situation för att optimera omhändertagandet och minska risken för att personen ska fara illa utifrån ett medicinskt perspektiv. Till detta finns ett stödtelefonnummer till en medicinsk resurs.

— Det är självklart för oss att bistå med medicinskt stöd. Framförallt har många poliser framfört att det känns tryggt och bra att ha sjukvården i ryggen i deras arbete, säger Victor Lindfors.

Robert Kindroth, kommunpolis inom Lokalpolisområde Södermalm menar att de allra flesta som omhändertas enligt LOB behöver få vård.

– Screeninginstrumentet hjälper polisen att bedöma om de omhändertagna behöver komma till vården eller inte. Detta screeningsinstrument kan därför minska risken att en omhändertagen hamnar på fel plats, säger Robert Kindroth.

Snart pilotverksamhet i Södertälje

De som omhändertas enligt LOB och som är i behov av vård ska få tidig medicinsk bedömning. Avståndet till beroendeakuterna kan emellertid avgöra om de omhändertagna enligt LOB förs till vården eller inte. Det finns därför ett behov av tillgänglig vård i närområdet. Därför startas snart även en pilotverksamhet i Södertälje.

För mer information

Victor Lindfors

Specialistläkare på Beroendeakuten Stockholm

Telefon växel: 08-123 40 000


Relaterade länkar

Ämnen

  • Sjukdomar

Kategorier

  • psykiatri

Regioner

  • Stockholm

Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en del av Stockholms läns landsting. Vi bedriver hälso- och sjukvård inom bland annat primärvård, barn- och vuxenpsykiatri, habilitering, geriatrik, och avancerad hemsjukvård i hela Storstockholm. I samverkan med Karolinska Institutet bedrivs även forskning, utveckling och utbildning inom folkhälsa, allmänmedicin och psykiatri i fem centrumbildningar. SLSO omsätter drygt 9 miljarder kronor per år och är med cirka 11 500 medarbetare en av de största vårdgivarna i Sverige.

Stockholms läns sjukvårdsområde är certifierat enligt ISO 9001 (kvalitet) ISO 14001 (miljö) och OHSAS 18000 (arbetsmiljö).

Presskontakt

Jessica Fremnell

Presskontakt Pressansvarig 08-123 40 444