Pressmeddelande -

Årskullar utesluts från Stockholms läns tarmcancerscreening!

Sedan 2008 har Stockholms läns landsting som enda landsting tillsammans med Gotland erbjudit allmän screening av tarmcancer för personer i åldersintervallet 60–69 år. Stockholms länsförening av Riksförbudet för Mag- och Tarmsjuka (RMT) har nu fått kännedom om att vissa årskullar utesluts från screening.

-          Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka har tidigare framhållit Stockholms läns landsting som ett gott föredöme när det gäller screening av tarmcancer, och det är därför med stor besvikelse som vi nu konstaterar att programmet inte omfattar alla länets invånare i det angivna åldersintervallet, säger Karin Jonsson, ordförande i RMT.

Vissa årskullar kallas inte

För två år sedan blev Gull-Britt Johanssons make kallad till tarmcancerscreening. Då hon själv inte fick någon kallelse ringde hon och frågade om orsaken. Svaret hon fick var att personer födda 1939 och 1941 inte omfattades av screening av resursskäl. Två år senare kallades återigen maken medan Gull-Britts kallelse uteblev. Hon beslutade sig då för att kontakta RMT.

 

-          Vi har tidigare tagit del av liknande berättelser där den ena maken kallats två gånger och den andra ingen alls. Tanken är ju att alla i rätt ålder skall erbjudas screening vartannat år i förebyggande syfte. Det är svårt att förstå hur detta kan överensstämma med principen om en jämlik vård. Vi kräver att alla årskullar får erbjudande om tarmcancerscreening, säger Birgitta Rehnby, ordförande i Stockholms länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka.

I Sverige drabbas fler än 5000 personer per år av tarmcancer. Med ett enkelt avföringstest kan cancern upptäckas i ett tidigt skede och sannolikheten är då stor att den kan botas. Testet är billigt att genomföra och administrera i jämförelse med kostnaden för att vårda en cancersjuk patient.

Ämnen

  • Funktionsvariation

Regioner

  • Stockholm

 

Stockholms länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka är en ideell intresseförening som arbetar för att öka livskvaliteten och förbättra villkoren för dem som lever med funktionsstörningar i matsmältningskanalen. Vi erbjuder gemenskap med andra som lever med mag- och tarmsjukdomar, förmedlar kunskap om våra diagnoser och arbetar intressepolitiskt mot beslutsfattare i Stockholms kommun och landsting.

Kontakter

Birgitta Rehnby

Presskontakt Ordförande 070-755 27 74