Gå direkt till innehåll
Foto: Ersta Sköndal Bräcke Högskola
Foto: Ersta Sköndal Bräcke Högskola

Pressmeddelande -

Stockholms Sjukhem blir delägare i Ersta Sköndal Bräcke högskola

Den idéburna stiftelsen Stockholms Sjukhem går in som ny delägare i Ersta Sköndal Bräcke högskola. Högskolan får därmed en unik ägarprofil bestående av de fyra största idéburna välfärdsaktörerna i Sverige.

– Jag är mycket glad över att Stockholms Sjukhem blir delägare i Ersta Sköndal Bräcke högskola. Det ger oss en plattform för att knyta samman utbildning och forskning med både våra kliniska vård- och omsorgsverksamheter och vår egen FOUU-enhet, säger sjukhusdirektör Karin Thalén. Delägarskapet innebär också förbättrade möjligheter att möta behovet av kompetensförsörjning, kompetensutveckling och verksamhetsnära forskning för de välfärdstjänster vi levererar.

– Tillsammans med de tre idéburna välfärdsaktörerna som redan idag är delägare till högskolan – Ersta diakoni, Stiftelsen Stora Sköndal och Bräcke diakoni – vill vi också bidra till högskolans fortsatta utveckling genom att verksamhetsförlagd utbildning och forskning i ökad utsträckning kan bedrivas i aktivt samarbete med alla våra verksamheter, säger Karin Thalén.

– Det känns väldigt positivt att få ytterligare en ägare till högskolan, särskilt när det handlar om en så stor och stabil ägare som Stockholms Sjukhem. Deras värdegrund och de verksamheter de bedriver stämmer överens med högskolans inriktning. En ytterligare stark och aktiv ägare ökar våra möjligheter att svara upp mot de samhällsbehov som utgör högskolans primära drivkraft. Det nya delägarskapet stärker våra möjligheter att bygga en profilerad bas för forskning, utbildning och samverkan. Jag ser stora möjligheter att utveckla praktiknära forskning och utbildning i nära samspel med våra ägares verksamheter, säger Roger Klinth, rektor vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

För ytterligare information kontakta gärna:

  • Karin Thalén, sjukhusdirektör på Stockholms Sjukhem, tel: 08-122 892 01
  • Roger Klinth, rektor på Ersta Sköndal Bräcke högskola, tel: 08-555 050 01
Fakta Ersta Sköndal Bräcke högskola

Ersta Sköndal Bräcke högskola anordnar utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå i vårdvetenskap och socialt arbete. Högskolan har även utbildning i teologi, kyrkomusik och psykoterapi samt bedriver även forskning inom området Människan i välfärdssamhället. Högskolan finns idag på tre campus: Campus Ersta och Campus Sköndal i Stockholm och Campus Bräcke i Göteborg. Tillsammans har de tre campusen cirka 1 700 studenter.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Stockholms Sjukhem är en idéburen vårdgivare grundad 1867 som bedriver geriatrisk vård, palliativ vård, rehabilitering och äldreomsorg. Stiftelsen har även en egen enhet för forskning, utveckling och utbildning. Stockholms Sjukhem har cirka 1 300 anställda och bedriver verksamhet i egna lokaler på Kungsholmen samt på Bromma sjukhus. 

Stockholms Sjukhem är en stiftelse som drivs utan vinstsyfte och vi är medlemmar i Famna - Riksorganisationen för idéburen välfärd.

Kontakter

Karin Thalén

Karin Thalén

Sjukhusdirektör 08-122 800 00

Idéburen välfärd – vård och omsorg präglad av engagemang, kunskap och omtanke.

Stockholms Sjukhem erbjuder ett brett vårdutbud av hög kvalitet inom geriatrik, palliativ vård, rehabilitering och äldreomsorg. Verksamheten finns i egna lokaler på Kungsholmen och på Bromma sjukhus. Stockholms Sjukhem har egen forskningsenhet och är delägare i Ersta Sköndal Bräcke Högskola. Med cirka 1 300 anställda är Stockholms Sjukhem en av Sveriges största idéburna vårdgivare. Stockholms Sjukhem driver vård och omsorg utan vinstsyfte och är medlem i Famna - Riksorganisationen för idéburen välfärd.

Stockholms Sjukhem
Mariebergsgatan 22
112 19 Stockholm
Sverige