Gå direkt till innehåll
Stockholms Sjukhem godkända i vårdvalet för ASIH och palliativ vård

Pressmeddelande -

Stockholms Sjukhem godkända i vårdvalet för ASIH och palliativ vård

Stockholms läns landsting inför vårdval inom ASIH och palliativ vård i januari 2013. Vårdvalet omfattar vård i livets slutskede och avancerad sjukvård i hemmet, och är ett vårdval som vänder sig till patienter med stora vårdbehov. Stockholms Sjukhem är en av de godkända vårdgivarna.

– Vi är mycket glada över beskedet att vi är godkända för vårdval även inom avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) och palliativ vård, säger sjukhusdirektör Elisabet Wennlund. Stockholms Sjukhem är pionjärer inom palliativ vård, vi har lång erfarenhet av både specialiserad palliativ slutenvård och avancerad sjukvård i hemmet, och vi har en egen aktiv och bred forskningsverksamhet inom området.

Nya patientgrupper
– Vårdval inom ASIH och palliativ vård är både spännande och viktigt. Det här är ett vårdval som vänder sig till patienter med stora vårdbehov. Vi har redan idag många patienter som vill vårdas hos oss och med vårdvalet har vi större möjligheter att möta denna efterfrågan, säger Mats Linderholm, verksamhetschef för Palliativt Centrum. Vårdvalet innebär stora möjligheter för oss att växa och att erbjuda vård av högsta kvalitet till fler. Det gäller framför allt inom ASIH där vi kan erbjuda avancerad sjukvård i hemmet till nya patientgrupper i ett större geografiskt område, men vi förbereder oss även för att ta emot fler patienter på vår vårdavdelning.

Nya geografiska områden
I och med vårdvalet kommer Stockholms Sjukhem från och med 15 januari 2013 att erbjuda specialiserad palliativ slutenvård för patienter i hela länet och ASIH för patienter som bor i följande områden: Södermalm, Kungsholmen, Norrmalm, Östermalm, Lidingö, Ekerö, Bromma, Hässelby-Vällingby, Solna, Sundbyberg, Spånga-Tensta, Rinkeby-Kista och Sollentuna.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Stockholms Sjukhem är ett privat sjukhus och sjukhem som ägs och drivs av en stiftelse. Sedan starten 1867 har vi erbjudit vård och omsorg till långvarigt eller obotligt sjuka. I dag bedriver vi vård inom fem områden: palliativ vård, rehabilitering, husläkar­mottagning, äldreomsorg och geriatrisk vård vid Brommageriatriken. Vi har även en egen FoUU-enhet som är knuten till Karolinska Institutet. Stockholms Sjukhem har drygt 700 medarbetare.

Stockholms Sjukhem är kvalitetscertifierade och miljöcertifierade

Stockholms Sjukhem är en icke-vinstdrivande organisation och vi är medlemmar i Famna - en branschorganisation för idéburna aktörer inom vård och social omsorg.

Idéburen välfärd – sjukvård och äldreomsorg präglad av engagemang, kunskap och omtanke.

Stockholms Sjukhem är en av Sveriges största idéburna vårdgivare med sjukhus och äldreboenden. I mer än 150 år har vi bedrivit vård och omsorg utan vinstsyfte och har ett brett vårdutbud inom geriatrik, palliativ vård, rehabilitering och äldreomsorg. Vi är godkänd universitetssjukvårdsenhet, vilket innebär att vi kontinuerligt forskar, utvecklar och utbildar inom vården. Stockholms Sjukhem är delägare i Marie Cederschiöld högskola. Vår verksamhet finns på Kungsholmen, Bromma och Södermalm i Stockholm. Idag är vi cirka 1 400 anställda, vill du bli en av oss? Välkommen till en arbetsplats som kännetecknas av engagemang, kunskap och omtanke

Stockholms Sjukhem
Mariebergsgatan 22
112 19 Stockholm
Sverige