Pressinbjudan: Vallentuna kommun gör en unik jättesatsning på nya idrottsanläggningar

Tid 4 Maj 2006 18:00 – 18:00

Plats Vallentunasalen i biblioteket

I ett stort samarbete mellan näringslivet och kommunen görs nu en unik jättesatsning på nya anläggningar för idrotts- och fritidsaktiviteter i Vallentuna. Satsningen omfattar flera nya anläggningar för olika verksamheter som lockar ett stort antal barn- och ungdomar. Satsningarna berör såväl fotboll som friidrott, två sporter som har utvecklats oerhört starkt de senaste åren, men även bad- gym- och spa-anläggningar. Hela satsningen presenteras i sin helhet vid ett informationsmöte torsdagen den 4 maj klockan 18.00 i Vallentunasalen (ligger i biblioteket). – Det här är med största sannolikhet den mest omfattande satsningen på idrottsanläggningar som skett i Stockholmsregionen, säger Lars Liljegren, ordförande i Stockholms Idrottsförbund. Vallentuna kommun är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Invånarantalet beräknas öka med flera tusen de kommande åren och nya arbetsplatser kommer att skapas. Den sammanlagda satsningen på idrotts- och fritidsanläggningarna kommer att uppgå till helt unika belopp i fråga om investeringar för detta ändamål. Den kommer att beröra barn och ungdomar boende i såväl Vallentuna som många andra kommuner. Presentationen görs av företrädare för kommunen och Stockholms idrottsförbund i samarbete med ett antal berörda företag och föreningar. Tid: torsdag 4 maj klockan 18.00-20.00 Plats: Vallentunasalen i biblioteket Välkomna! Sten Åke Adlivankin Lars Liljegren Kommunstyrelsens ordförande Förbundsordförande 070-518 00 06 0706-40 46 49 Helena Björck Information och marknad Stockholms Idrottsförbund Smidesvägen 5, 171 41 Solna Tel. 08-627 46 08, 070-339 22 38, Fax 08-98 78 58 helena.bjorck@stockholmsidrotten.se www.stockholmsidrotten.se

Kontakter

Henrik Schöldström

Presskontakt Idrottspolitisk samordnare och kommunikatör +4686274015