Seminarium: Hur kan preventiva frågor få en tydligare plats i vården? (LSF)

Tid 19 April 2006 13:30 – 13:30

Plats Fatburen konferens, Stora och Lilla Nassa, Västgötagatan 2.

På onsdag, den 19 april, presenteras fokusrapporten Prevention i hälso- och sjukvård under en halvdagskonferens. Här redovisas idéer om vad som kan uträttas redan nu och vilka möjligheter som finns att bedriva en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård framöver. Tid: den 19 april -kl 13.30-14.00: Så kan rapporten användas för att stödja en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Hans Gilljam, docent och överläkare Centrum för folkhälsa och Birgitta Greitz, beteendevetare Centrum för folkhälsa. -14.05-14.30: Prioriterat område 1: diabetes – mat och fysisk aktivitet Claes-Göran Östensson, professor och överläkare, Karolinska universitetssjukhuset och Eva Callmer, enhetschef, Centrum för folkhälsa -15.00-15.20: Prioriterat område 2: psykisk ohälsa Lene Lindberg, med dr psykolog och enhetschef, Centrum för folkhälsa -15.20-16.00 Goda exempel och kunskap i praktiken Ulla Lennartsson, dipl tobaksterapeut, Hälsoenheten Södertälje och Hans Lingfors, med dr, distriktsläkare Habo vc, Jönköpings län Dessutom deltar bl a Lars-Bertil Arvidsson, utvecklingsdirektör, Forum för kunskap och gemensam utveckling och Georg Engel, chef för Centrum för vårdutveckling. Plats: Fatburen konferens, Stora och Lilla Nassa, Västgötagatan 2. Välkommen till hela eftermiddagen eller delar av den. Anmäl dig i receptionen då du kommer. Hela seminariet visas också på webb-tv. Du kan även delta genom att öppna följande länk kl 13.00 den 19 april: http://streamsync.qbrick.com/01191/060419/ En kortversion av fokusrapporten finns att hämta på: http://www.sll.se/docs/w_press/map_moarapp060411.pdf Fokusrapporten i sin helhet kan hämtas hem från: http://www.hsn.sll.se/MPA/Fokusrapp/FR_Prevention.pdf Kontakta oss för ytterligare information: Ulrika Borgelin Stoltz, Centrum för folkhälsa, tel: 070-484 12 94 Yvonne Gustavsson, landstingets presstjänst, tel: 070-737 44 45 Stockholms läns landsting Landstingets huvuduppdrag är att ge 1,9 miljoner invånare i de 26 kommunerna i Stockholms län tillgång till hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik. Andra viktiga inslag i verksamheten är även att förebygga hälsoproblem, planera den regionala tillväxten och utvecklingen, samt att arbeta med miljö- och kulturfrågor. Landstingets högsta beslutande organ är Landstingsfullmäktige, med 149 ledamöter som väljs vid landsting-svalen vart fjärde år. Stockholms läns landsting har cirka 42 000 anställda och omsätter drygt 50 miljarder kronor per år. Läs mer på www.sll.se

Relaterat innehåll