Sveriges största ätstörningsklinik öppnar (v)

Tid 16 Maj 2006 16:00 – 16:00

Plats Wollmar Yxkullsgatan 27

I morgon invigs Stockholms centrum för ätstörningar (SCÄ) i nya lokaler på Wollmar Yxkullsgatan 27 på Södermalm. Tidigare låg enheterna utspridda på Serafen, Löwenströmska sjukhuset och i Flemingsberg. SCÄ behandlar såväl kroppen som själen. Efter medicinsk och psykiatrisk bedömning erbjuds alla patienter en individuellt anpassad behandling. Samarbete med familj och övrigt socialt nätverk ges stor betydelse. - Nu finns den landstingsdrivna ätstörningsvården samlad på ett och samma ställe vilket naturligtvis ger bättre och effektivare vård. Vi ser också stora fördelar med att lokalerna nu ligger närmare BUP och barnmedicin på Södersjukhuset. Allt detta bidrar till samverkan som främjar en helhetssyn till nytta för patienten, säger sjukvårdslandstingsrådet Birgitta Sevefjord (v), som är med och inviger det nya SCÄ. Med hjälp av sex nya miljoner förstärks den mobila verksamheten från två till tre team, ytterligare två akutplatser tillkommer och dagsjukvården utökas från 700 till 3000 dagar. Dessutom finns två familjeplatser på SCÄ där hela familjen kan vårdas. Uppemot 1 300 patienter per år kommer att tas emot inom den nya verksamheten. Invigningen äger rum tisdagen den 16 maj kl. 16 -17 på Wollmar Yxkullsgatan 27. Chef för verksamheten är Anna-Maria af Sandeberg, tel. 672 44 11 eller 070-525 53 35. För mer information: Birgitta Sevefjord (v) Sjukvårdslandstingsråd Tel. 070 - 737 41 17

Relaterat innehåll