Pressmeddelande -

Alla har rätt till ett gott bemötande i vården (s)

Allt fler kulturer, traditioner och språk blir naturliga delar av vårt samhälle. Inför den omvandlingen måste också svensk sjukvård anpassa sig. Stockholms län, med flest invånare med utländsk bakgrund, måste klara av att gå i täten för att utveckla en vård där alla känner sig trygga och välkomna oavsett vilken kulturell bakgrund man har. Det menar socialdemokraterna i landstinget och tar initiativ till en satsning på bättre bemötande i vården. Finanslandstingsrådet Ingela Nylund Watz säger i en kommentar: – Vi i Stockholms läns landsting måste klara av att gå först med att utveckla en vård där alla kan känna sig trygga och välkomna. Därför kommer jag på nästa landstingsstyrelse ge vår organisation i uppdrag att ta fram de utbildningsinsatser och extra resurser som krävs för att nå det målet. De senaste dagarnas uppmärksamhet kring den ofta berättigade kritik invandrare har mot vården visar på behovet av en sådan satsning. – Sjukvården i Stockholm har under lång tid satsat på att bli bättre på att ge information på andra språk. Vårdguiden finns idag på fyra språk och ett transkulturellt centrum har byggts upp för att stödja vården inom såväl somatik som psykiatri. Med hjälp av de erfarenheter vi har och den kompetens som byggts upp är det rimligt att vi nu höjer ambitionsnivån.

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Regioner

  • Stockholm