Pressmeddelande -

Bättre strokevård räddar liv (fp)

- Stockholm behöver fler strokevårdplatser. Med rätt vård kan strokepatienter ofta komma tillbaka till ett aktivt liv, men på Södersjukhuset har hälften av strokepatienterna vårdats på vanliga avdelningar. Folkpartiet fortsätter agera för att projektet ”Bättre strokevård i Stockholm” efter mer än ett år ska bli mer än en hyllvärmare. Det säger Birgitta Rydberg (fp), oppositionslandstingsråd och gruppledare, på internationella strokedagen. Stroke är en av de vanligaste dödsorsakerna i Sverige och drabbar 8.000 personer varje år bara i Stockholms län. Projektet ”Bättre strokevård i Stockholm” beslutades 15 mars 2005 för att genomföras områdesvis. Fokus är att förbättra det vardagliga arbetet kring patienten. Folkpartiet har ett flertal frågor kring projektet som inte fått fullödiga svar. - Tre av fyra strokedrabbade kan bli återställda om de snabbt får propplösande behandling, fyra timmar är en avgörande gräns. Det understryker hur viktigt det är med snabba insatser och att vården tar strokesymptom på allvar. Återkommande rehabilitering är grundläggande för att strokepatienter ska komma tillbaka så mycket som möjligt. Där görs alldeles för lite i dag. - Stroke kommer med en åldrande befolkning att drabba ännu fler. Kraven blir ännu högre på en god vård, med förebyggande insatser som behandling av högt blodtryck, och rätt rehabilitering. Det är satsningar som ger långsiktigt lägre vårdkostnader och framför allt ökar den enskildes livskvalitet, understryker Birgitta Rydberg (fp). Kontaktperson: Rasmus Jonlund Landstingsrådssekreterare, 070-737 41 83

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Regioner

  • Stockholm