Pressmeddelande -

Barn med hjärnskada ska få rätt till rehabilitering (mp)

I och med beslut på Hälso- och sjukvårdsutskottet idag skrivs ett avtal med Karolinska Universitetssjukhuset om 7 miljoner kronor per år för rehabilitering av barn med förvärvad lättare hjärnskada. - Beslutet bygger på ny kunskap om att barn med förvärvad hjärnskada, även lättare skador som hjärnskakning, kan få funktionshinder i större utsträckning än vad man tidigare trott, säger Lena-Maj Anding (mp) ansvarig för rehabiliteringsfrågor inom Stockholms läns landsting. Rehabiliteringen av barn med svåra hjärnskador fungerar bra inom landstinget, men för barn med lättare hjärnskador - antingen av olyckor eller sjukdom - har det knappast funnits någon rehabilitering att tala om. I och med dagens beslut byggs en vårdkedja upp för dessa barn, så att de får möjlighet till rehabilitering och så snart som möjligt kan komma tillbaka till skolan. Man räknar med att ungefär 75 barn per år kommer att omfattas av en nya satsningen. - Tidigare verkar man ha tänkt att barn, till skillnad från vuxna, läker sig själva. Det är självklart inte så enkelt, även barn behöver hjälp med att komma tillbaka till det vardagliga livet efter en olycka eller sjukdom, säger Lena-Maj Anding (mp). För hela ärendet se: http://hsuprotokoll.bkv.sll.se/HSU/2006/2006-05-30/00Dagordning5.htm (ärende nummer 16) För mer information, ring Lena-Maj Anding (mp) 070-737 44 27 eller pressekreterare Charlotte Pruth (mp) 070-737 44 26.

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Regioner

  • Stockholm