Pressmeddelande -

Barn och neonatalvård i fokus i Karolinskas monter vid Medicin 2004 i Göteborg (Karolinska)

Möt Karolinska Universitetssjukhuset på Medicin 2004 den 25-26 november på Svenska Mässan i Göteborg. Välkommen till Karolinska Universitetssjukhusets monter B04:40 Vi har i år arbetat på Tema Barn i montern, med presentation av vår neonatala vårdkedja, både neonatal hemsjukvård och neonatal samvård, omvårdnad av nyfödda barn som behandlas med högfrekvensrespirator, beteendemedicinsk behandling av långvarig smärta hos barn samt klumpfotsbehandling. Högteknologisk vård och värme möter varandra. Möt också sjukhusclownerna i vår monter – en stressreducerande säkerhetsventil för sjuka barn. Även skrattet läker. Långvarig och handikappande smärta drabbar barn och ungdomar i större utsträckning än vad man tidigare trott. I vår monter presenteras smärtbehandling vad gäller inneliggande barn med smärta efter trauma, kirurgiska ingrepp eller medicinska sjukdomstillstånd. Undersökningar har visat att barns upplevelser vad gäller smärta är i många fall associerade med kraftiga smärtsensationer. Barn som kommer in på sjukhus genomgår ofta ingrepp som gör ont. Idag finns utvecklat behandlingsformer för barn som genomgår smärtsamma procedurer. Våra experter berättar om både utredning, behandling och rehabilitering. Barn som föds för tidigt är i behov av högteknologisk intensivvård och då anpassas omvårdnaden efter barnets utvecklingsnivå. Barnen behandlas med högfrekvensrespirator och får hjälp till självreglering dvs att komma i balans, spara energi och orka lite mer. Neonatalvård är den enda delen inom barnsjukvård där det inte varit självklart att föräldrar kan bo tillsammans med sitt barn när barnet behöver vårdas på sjukhus. Samvård av mor och barn är en ny vårdform som innebär att den nyförlösta mamman vårdas tillsammans med sitt sjuka barn och/eller för tidigt födda barn. När barnet är medicinskt stabilt kan neonatal hemsjukvård bli aktuell. Enheten arbetar utifrån omvårdnadsteorierna SAUK-modellen, Hjälp till självhjälp och MarteMeo-modellen. Av alla barn med medfödd klumpfot får 85 procent bra resultat efter behandling. Orsaken till klumpfot är ännu okänd, men med strukturerat behandlingsprogram reduceras och/eller elimineras alla delar i klumpfotsfelställningen och målet är en så funktionell fot som möjligt. I vår monter demonstrerar vi också bl a hur gipsning går till. För mer information, kontakta: Mats Blennow, verksahetschef neonatalverksamheteten Karolinska, 073-484 62 69 Ulla Sörensen, pressekrterterare Karolinska 070-484 0055, ulla.sorensen@karolinska.se

Ämnen

  • Politik