Pressmeddelande -

Budget för Stockholms läns landsting 2005 [Finansroteln (s)]

Under nästa år fortsätter utbyggnaden av närsjukvården. En särskild satsning görs på psykiatrin, som får 45 miljoner för att förbättra vården för patienter med dub-beldiagnoser och missbruk. Stockholm deltar också i den nya förbättrade vårdga-rantin. Totalt får sjukvården under nästa år ett tillskott med 691 miljoner jämfört med budgeten för 2004. Inom SL-trafiken fortsätter fokuseringen på kvalitet. Olika insatser genomförs för att öka framkomligheten och hastigheten på stomlinjerna i innerstan. En regel in-förs som innebär att det aldrig ska kosta mer än två kuponger att åka en station, även om det innebär att man passerar en zongräns. För att klara SLs miljömål byts 160 gamla dieselbussar ut mot moderna etanolbussar. Totalt får SL-trafiken under nästa år en utökning av tillskottet från landstinget med 319 miljoner, jämfört med budgeten för 2004. - Från ett läge med dramatisk ekonomisk kris går nu landstinget in i en mer stabil situation, som medger en kontrollerad kostnadsutveckling och ett normalt ekonomiskt utrymme för förbättringsarbete, säger Ingela Nylund Watz (s) finanslandstingsråd. - Det stabiliserade läget medger satsningar. Exempel är den nya vårdgaran-tin, nya närsjukvårdscentraler och satsningen på kvinnosjukvården, där vi tar bort avgiften för cancerscreening och utökar mammografiscreeningen, säger Ingela Nylund Watz (s) finanslandstingsråd. - Med hjälp av de 45 nya miljonerna till psykiatrin inrättar vi fler platser inom den psykiatriska slutenvården. Vi förstärker också med mobila team och andra mellanvårdsformer i samverkan med kommunerna. Dessutom ser vi nu till att psykiskt sjuka missbrukare för kanske första gången får tillgång till den sjukvård och omsorg de är i behov av och har rätt till, säger Birgitta Sevefjord (v), sjukvårdslandstingsråd. - Bitarna börjar falla på plats vad gäller landstingets högt ställda miljömål. Genom att byta ut 160 dieselbussar mot etanolbussar i kranskommunerna kommer vi att nå klimatmålet att minska användningen av fossila bränslen med 25 procent. En annan nyhet är att vi ska upprätta en lista på de tio mest angelägna miljöåtgärderna för att förbättra stockholmarnas hälsa. Vi vet att luftföroreningar, buller och andra miljöstörningar påverkar männi-skors hälsa, och vi vill nu ta krafttag för att komma tillrätta med utveck-lingen, säger Bengt Cedrenius (mp), landstingsråd för hållbar utveckling. För mer information, kontakta pressekreterare Mårten Levin (s), 070-7374235, Ingrid Falk (v), 070-7374116, Charlotte Pruth (mp), 070-7374426.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Regioner

  • Stockholm