Pressmeddelande -

BUP varslar medarbetare om avsked (SLSO)

Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) inom Stockholms läns sjukvårdsområde, en del av Stockholms läns landsting, har varslat tolv medarbetare vid sin slutenvårdsklinik vid Södersjukhuset om avsked. Anledningen är att de tolv, som samtliga arbetar på nätterna, avslöjats med att vid olika tillfällen, i olika långa perioder under nätterna, ha avvikit från vårdavdelningarna samt arbetet med patienterna och vistats i andra utrymmen, exempelvis i tillfälligt tomma patientlägenheter som finns i anslutning till vårdavdelningarna. Ledningen för BUP ser mycket allvarligt på detta och menar att den aktuella personalen genom sitt handlande gravt åsidosatt sina arbetsuppgifter samt sitt ansvar för patienterna och har därför varslat de tolv berörda om avsked. Förhandlingar med facket kommer att inledas. För mer information, kontakta: Olav Bengtsson, Divisionschef Barn- och Ungdomspsykiatrin, tel 073-942 08 11 Bill Eriksson, Kommunikationsdirektör, tel 070-737 51 33

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Regioner

  • Stockholm