Pressmeddelande -

Chockhöjning av kontantkuponger minskar SL:s intäkter (fp)

Den socialdemokratiskt ledda styrelsen i Storstockholms lokaltrafik (SL) klubbade idag igenom prishöjningarna för 2004. Sedan tidigare har fullmäktige beslutat att periodkortet ska höjas med 20% till 600 kronor men idag beslöt man också att höja kontantkupongerna med 50% från 10 till 15 kronor och remsorna med 30% från 110 till 145 kronor. Dagens beslut är mycket olyckligt då det fattades utan några som helst beräkningar av hur de olika prisökningarna kommer att påverka resandeströmmarna och därmed SL:s intäkter säger oppositionsledaren och 2:e vice ordförande i SL, landstingsrådet Maria Wallhager (fp). -Analyser gjorda av kollektivtrafikexperter visar att priskänsligheten för kontantbiljetter uppgår till –1,83, dvs 1% prishöjning ger 1,83% i resandebortfall. SL borde alltså sänka priset på kontantkuponger istället för att chockhöja dem för att locka till sig nya resenärer, fortsätter Wallhager. -Socialdemokraterna har dessutom valt att gå emot fullmäktiges beslut om en genomsnittlig prisökning med 20% genom att chockhöja kontantkuponger och remsor och helt undanta skolkorten från prishöjningen. En tydlig eftergift till de socialdemokratiska kamraterna i Stadshuset som köper skolkort till stadens skolelever, menar Wallhager. - De enda skäl som socialdemokraterna anför för höjningen av kontantkupongerna är arbetsmiljöskäl. Att det krävs mer arbete av spärrvakter och busschaufförer att sälja kontantbiljetter förstår jag men det kan inte vara enda grunden till att genomföra en sådan drastisk förändring av biljettavgifterna, säger Wallhager. - Vi i folkpartiet menar att alla prishöjningar inom SL måste föregås av ordentliga konsekvensanalyser innan de genomförs. Vi tycker också att remsorna bör höjas med drygt 25% medan kontantkupongerna prissänks från 10 till 8 kronor då beräkningar visar att detta skulle ge ett ökat resande med kollektivtrafiken, från 11 till 16 miljoner helresor och ge 55 miljoner i ökade biljettintäkter, avslutar Wallhager. För mer information: Hedvig Andersson, landstingsrådssekreterare 070-737 41 72

Ämnen

  • Transport