Pressmeddelande -

Efter succén i SL-trafiken: Socialdemokraterna vill slopa zonerna även i färdtjänsttrafiken (s)

Slopade zoner till förmån för en enhetlig taxa. Det har varit ett framgångsrecept för SL-trafiken. Nu är det färdtjänstens tur. Om vi Socialdemokrater vinner landstingsvalet vill vi göra taxan mer rättvis för färdtjänstresenärerna. Utgångspunkten är att alla länets invånare ska ha tillgång till olika former av kollektivtrafik så att personer med funktionshinder kan delta i samhällslivet på samma villkor som övriga medborgare. En resa med färdtjänsten kostar 70 kronor om den är kortare än 30 kilometer, därefter tillkommer ytterligare 70 kronor. Denna zonindelning i färdtjänsttrafiken gör det dyrare för dem i länets ytterkanter att ta del av hela länets aktiviteter och utbud. Vi Socialdemokrater tänker därför, om vi får fortsatt förtroende att leda landstinget efter valet, att föreslå enhetliga taxa för färdtjänsten, d v s slopad zonindelning. - Efter rekordunderskottet i landstingets ekonomi som blev följden av den förra borgerliga majoritetens politik har vi nu sanerat ekonomin. Det har varit ett tufft jobb men nu har vi en stark ekonomi med möjligheter till nödvändiga reformer. Får vi förtroende att fortsätta leda landstinget kommer välbehövliga reformer alltid gå före kraftiga skattesänkningar. Först vill vi slopa zonerna och sedan vill vi öka resetilldelningen för de med störst behov. Det är nästa mandatperiods stora utmaning, säger färdtjänstnämndens ordförande Johan Sjölander (s) i en kommentar. För mer information: Ring pressekreterare Kathrin Österlund 070-737 41 97

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Regioner

  • Stockholm