Pressmeddelande -

Ett gemensamt journalsystem för Karolinska Universitetssjukhuset (Karolinska)

En betydande del av vården i Stockholm, omkring två tredjedelar, får nu ett gemensamt journalsystem när Karolinska Universitetssjukhuset inför ett gemensamt system för hantering av patientjournaler. - Det kommer att betyda en stor förbättring för omhändertagandet av patienterna, säger Cecilia Schelin Seidegård, sjukhusdirektör Karolinska Universitetssjukhuset, när vi enklare kan överföra journaler mellan verksamheterna. När Karolinska Universitetssjukhuset skapades startade en översyn av de olika IT-systemen på sjukhuset. En projektgrupp fick i uppdrag att göra en inventering av de olika systemen för att få en nyanserad bild av för- och nackdelar med dem. För journalhantering finns det fyra olika system som används i nuläget. Fyra olika perspektiv har varit vägledande i utvärderingen av systemen; funktionalitet och användarvänlighet, ekonomi, teknik samt hur systemet passar i det IT-ramverk som håller på att byggas upp inom SLL. – När det gäller funktionalitet visade det sig att det inte var någon större skillnad mellan de olika systemen, säger Roger Andrèe, chef för IT-forum. Avseende användarvänlighet var det däremot stor skillnad. Take Care har ett intuitivt gränssnitt, är mycket lätt att lära sig och uppskattat av användarna. – Även när det gäller ekonomin har spåret Take Care övervägt, säger Roger Andrèe. Licenskostnaderna för Take Care kommer att öka med cirka 2-3 miljoner, men samtidigt kan vi spara 18-20 miljoner kronor när licenskostnaderna för de övriga systemen försvinner. När det gäller möjligheten att anpassa systemen till SLL:s IT-ramverk är det ingen större skillnad mellan alternativen. Införandet av Take Care kommer uppskattningsvis att ta 18-24 månader. För mer information: Richard Jeppsson, Richard Jeppsson, 08-517 707 58, 0739-66 13 31 Roger Andrèe, chef IT-forum, 08-517 706 25, 0708-78 65 00

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Regioner

  • Stockholm