Pressmeddelande -

Färdbeviskontrollanter uppvaktar politiker (v)

Vänsterpartiets ersättare i SL:s styrelse, Jan Strömdahl, tog i dag emot ett antal demonstrerande Seko-medlemmar utanför landstinget. De som demonstrerade arbetar som kontrollanter inom SL-trafiken och ville uppvakta politiker, då de befarar försämrade avtalsvillkor när SL Kundtjänst övertar driften av färdbeviskontrollerna. - Så länge vi har ett taxesystem är kontrollverksamheten viktig för SL:s ekonomi, säger Jan Strömdahl (v), ersättare i SL: styrelse. Kontrollanterna har ett utsatt arbete eftersom de ständigt riskerar att komma i konfrontation med resenärerna. För den rödgröna majoriteten i landstinget har det varit viktigt att kunna ta hem färdbeviskontrollen i egen regi eftersom det är olämpligt att entreprenörerna kontrollerar sig själva eller övriga entreprenörer. - När beslutet togs att SL:s dotterbolag - SL Kundtjänst - skulle ta över verksamheten, kunde vi inte drömma om att det skulle betyda försämrade avtalsvillkor eller olika arbetsvillkor för samma arbetsuppgifter, avslutar Jan Strömdahl. För mer information, kontakta Jan Strömdahl tel. 070-4388841.

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Stockholm