Pressmeddelande -

Förlossningsfabriker föder förlossningskaos (kd)

- Trots att socialdemokraterna vet vilket kaos det blev i förlossningsvården när de stängde BB på Löwenströmska och Nacka verkar de inte värna Södertälje. Från den 1 december 2005 har antalet förlossningar minskats i Södertälje från 2000 till 1700. Nu kan man inte längre fungera som buffert för övriga BB i Stockholm. Dessutom går personalen på Karolinska och Danderyd på knäna och ingen lättnad finns i sikte. Lär sig aldrig socialdemokraterna av sina misstag!? Det säger vice gruppledare Pia Lidwall (kd) i en kommentar med anledning av det ökade trycket på förlossningsvården i Stockholm. - Kvinnorna i Stockholm ska inte behöva hamna i samma sits som förra gången socialdemokraterna for oansvarigt fram med förlossningsvården. Kristdemokraterna vill därför inför en nationell BB-garanti. BB-garantin består av två delar - en platsgaranti och en förlossningspeng. Platsgarantin innebär att kvinnan från den första kontakten med mödravårdscentralen, under förlossningen och i eftervården ska vara garanterad plats och stöd av sin barnmorska. Hos barnmorskan ska kvinna kunna uppge var hon vill föda och sedan ska kontakt upprättas med berört BB. Förlossningspeng innebär att ersättningen går till den förlossningsavdelning som kvinnan väljer. - På så vis får förlossningsklinikerna betydligt större möjligheter att planera och utveckla sin verksamhet. Vilket i förlängningen gör att man kan undvika att försätta personalen i situationer där de tvingas arbeta ut sig totalt på grund av bristande resurser, avslutar Pia Lidwall (kd). För mer information: Pia Lidwall Vice gruppledare mobil. 070-737 41 05 Jan Fjellstedt pressekreterare tel. 08-737 41 51 mobil. 070-737 41 51

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Regioner

  • Stockholm