Pressmeddelande -

Fp antar utmaningen om alkohol

Folkpartiets gruppledare i landstinget, oppositionslandstingsrådet Birgitta Rydberg antar kristdemokraternas utmaning om alkoholpolitiken. Långsiktigt är alkoholen en av de viktigaste folkhälsofrågorna som kommer att få konsekvenser för många invånare både i vårt län, i Sverige och i hela EU. Folkpartiet har ännu inte tagit slutlig ställning till om alkoholskatten ska sänkas eller vara oförändrad. Rydberg konstaterar dock att prisfrågan inte är allenarådande. En lång rad åtgärder krävs inom flera samhällssektorer för att minska alkoholens skadeverkningar. - Vi delar kd:s oro för ungdomars drickande. Folkpartiet vill rikta in åtgärderna mot i huvudsak tre saker. Tillgängligheten, attitydförändringar och adekvat tidig vård och behandling, säger Rydberg. Tillgänglighet - Vi måste komma tillrätta med dem som langar alkoholen till ungdomarna. Vare sig det gäller tobaks- eller mataffärer som säljer folköl till underåriga, äldre kamrater som langar från systembolaget eller föräldrar som inte orkar säga nej. Skärpt tillståndsgivning och kontroll där bevisprovokation tillåts kan komma åt det första. Men det krävs både hårdare lagstiftning och hårdare tag mot dem som förser unga med alkohol, menar Rydberg. Attitydförändringar - Vi vet att det skett en kraftig attitydförändring till droger överhuvudtaget bland unga. Detta trots alla fina kampanjer som riktar sig till unga om alkohol och drogers farlighet. Forskning visar att vi måste satsa mer på föräldrarna. Trots allt vad tonåringar säger är ändå mamma och pappa dem man lyssnar mest på. Föräldrar som vågar säga nej till langning och som vågar diskutera detta med andra föräldrar är guld värda. Når vi fler föräldrar når vi fler unga, vilket också prövats i USA och i delar av Sverige, fortsätter Rydberg. Adekvat vård och behandling - Det behövs fler alkoholmottagningar som inte bara riktar sig mot vuxna. Det behövs fler ”Mini-marior” som kan jobba som Maria kliniken. En utökad samverkan mellan landstingets sjukvårdande och socialtjänstens utredande och behandlande arbete är nödvändig. Även mödravården har en viktig roll att stärka sitt arbete med unga blivande mammor så att fler graviditeter blir helt alkoholfria, konstaterar Rydberg vidare. - Det behövs också en attitydförändring inom hela EU-området. Vi har lyckats nå långt när det gäller att förändra synen på tobak. Det finns gott hopp om att vi på lite sikt ska lyckas förändra synen på alkohol också. Det kan gälla minskade införselkvoter, höjd minimiskatt på alkohol och naturligtvis avskaffande av stödet till alla franska vinbönder, avslutar Rydberg. För mer information: Patrik Silveudd, pressekr 070-737 42 54

Ämnen

  • Politik