Pressmeddelande -

Hygienkampanj ska stoppa smittspridning inom vården

Stockholms läns landsting inleder en stor informationskampanj med syftet att öka medvetenheten inom sjukvården kring frågor som rör handhygien och vårdrelaterade infektioner. Spridningen av bland annat den mycket uppmärksammade s k MRSA-smittan är ett allvarligt problem både för de drabbade patienterna och för sjukvården. Mellan ca 15 och 25 personer drabbas varje månad av MRSA-smitta inom Stockholms läns landsting. I ungefär var tionde sjukhussäng ligger en patient med någon form av vårdrelaterad smitta. – Vi har länge arbetat med en mängd olika insatser för komma tillrätta med smittan, bland annat genom smittspårning och provtagningar. Trots det har vi ännu inte smittspridningen riktigt under kontroll. Den kampanj som vi nu inleder riktar in sig på den kanske allra viktigaste orsaken till smitta, bristande handhygien. Det säger landstingets smittskyddsläkare Åke Örtqvist. Kampanjen vänder sig till all sjukvårdspersonal som arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting. Huvudbudskapet är en uppmaning att ”sprita händerna”, d v s desinfektera händerna med alkoholbaserad s k handsprit. – Även om spridningen av MRSA är det problem som har fått störst uppmärksamhet, kommer en förbättrad handhygien även bidra till att antalet fall av annan smitta, t ex diaréer, urinvägsinfektioner och luftvägsinfektioner minskar, säger Åke Örtqvist. Kontaktpersoner: Åke Örtqvist, smittskyddsläkare, 08-517 734 21 Anne von Stapelmohr, projektledare, 08-737 41 77, 070-737 41 77 Anders Fridell, presschef, 08-737 42 02, 070-737 42 02 Till redaktionen: Kampanjmaterialet kan beställas från anne.vonstapelmohr@sll.se Läs mer om kampanjen på www.ls.sll.se/handhygien

Ämnen

  • Miljö, energi

Regioner

  • Stockholm