Pressmeddelande -

Inget budgetbeslut i landstingsfullmäktige

Stockholms läns landsting, som under två dagar har sammanträtt för att diskutera och besluta om nästa års budget, avbröt budgetförhandlingarna på onsdagseftermiddagen och återremitterade, genom s k minoritetsåterremiss, ärendet till landstingsstyrelsen.

Det var de tre oppositionspartierna, socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet, som begärde att frågan skulle återremitteras. De hänvisade till att det budgetförslag som presenterats av majoriteten inte längre var aktuellt eftersom landstinget, sedan budgetförslaget presenterats, kommit överens med akutsjukhusen om nya fleråriga avtal som påverkade budgetramarna för hälso- och sjukvården.

Landstingsbudgeten ska nu åter beredas av landstingsstyrelsen. Fullmäktige återupptar debatten, och väntas fatta beslut, vid sitt nästa sammanträde, som är planerat till den 9 december.

Landstingsfullmäktige beslöt dock att fastställa nästa års skattesats, som blir oförändrad 12,10 kr.


Kontakt:
Anders Fridell, presschef, landstingsstyrelsens förvaltning, 070-737 42 02

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Regioner

  • Stockholm