Pressmeddelande -

Kommentar från oppositionslandstingsrådet Birgitta Rydberg (fp) med anledning av 3Sutredningens slutrapport:

Inga större överraskningar återfanns i slutrapporten av 3S-utredningen. Som väntat föreslås fortsatta nedskärningar inom akutsjukvården. I ett uppifrånperspektiv föreslås egentligen ingen förnyelse av sjukvården, bara en koncentration av vård, menar Birgitta Rydberg, folkpartistiskt oppositionslandstingsråd med anledning av att rapporten presenterades på landstingsstyrelsens allmänna utskott. Man ska också ha i minnet att en stor del av rapportens slutsatser och förslag redan är smyginfört i budgetarbetet för 2005. - 3S-utredningen talar vackert om att patienterna ska slussas ut från de stora akutsjukhusen till närsjukvården. Närsjukvård handlar ytterst om att patienten ska gå till sin husläkare i stället för till akuten. Då krävs det betydligt fler husläkare för att tillgängligheten ska bli acceptabel. Detta noteras inte ens av 3S, säger Rydberg. - En effektivare och humanare sjukvård innebär att den egna husläkaren är koordinator och håller undan patienten från onödiga besök hos andra specialister. Det kan bara göras av en husläkare som patienten har långvarig relation med. Betydelsen av långvariga och fasta läkarrelationer för patienter och vårdkvalitet och effektivitet noteras inte alls i 3S. Var är husläkarutredningen? Var återfinns de nationella målen för primärvårdens utbyggnad?, säger Rydberg. - Patientperspektivet finns först bland bilagorna. Sjukvården har hittills jobbat med målet att sätta patienten i centrum, här verkar det snarast handla om periferin. Folkpartiet vill ha patienten i centrum, inte i väntrum, fortsätter Rydberg. - Koncentrationen av sjukvård till färre enheter kan vara bra i vissa fall. Att i princip göra det med allt kan komma att leda till enfald mot dagens kanske något brokiga mångfald. Det kommer att vara svårt att göra jämförelser när man inte har några jämförelseobjekt. Idag kan vi säga vilka som är duktiga på vad och vad som kan förbättras. Men vad händer när man inte har nåt att jämföra med? Undrar Rydberg. - Det finns många saker folkpartiet är fundersamma omkring. Bara för att ta några exempel: Vad händer med Norrtälje och Södertälje sjukhus. Deras framtid är ännu inte klar. Hur går det för mag-tarmkirurgin på Ersta som kanske är de bästa vi har inom sin specialitet? Vad leder nedläggningen av slutenvården inom rehab-området på Karolinska sjukhuset, Huddinge? Vart ska patienterna ta vägen när gynakuterna på Karolinska och Danderyd stängs? Och vad får stängningarna inom barnakutverksamheten nattetid för följder för tex kruppbarnen? - Folkpartiet är absolut inte motståndare till allt som föreslås i rapporten. Några exempel på sådant vi tycker är bra: Gemensam vårddokumentation, forskning även i primärvården, akutteam som kan göra hembesök hos framförallt gamla, den framtida utvecklingen av den prehospitala vården (även om vi motsatt oss de försämringar som tyvärr genomförts hittills.) menar Rydberg. - Utredningen saknar beräkningar av vilka investeringar för laboratoriebyggnader vid Karolinska Institutet respektive investeringar för spårtrafik som staten ska finansiera. Det är dags att även socialdemokraterna visar att de tar strid för stockholmarnas intressen istället för att låta regeringen återigen negligera våra rättmätiga krav på rättvis fördelning av statliga investeringar, fortsätter Rydberg. - Man drar in på kakorna till patienterna för att kunna ge alla divisionschefer tjänstebilar. Är det framtidens sjukvård att ha cheferna sittandes i bilköer mellan klinikerna? Avslutar Rydberg För mer information: Patrik Silverudd, presekr 070-737 42 54 Senast publicerad den 2004-09-28 Kontaktperson: Patrik Silverudd Pressekr

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Stockholm