Pressmeddelande -

Kraftig kemikalieminskning inom Stockholms läns landsting

Användningen av kemikalier inom Stockholms läns landstings verksamheter fortsatte att minska under 2009 och målet i nuvarande miljöprogram kommer att nås med god marginal. Vissa förbättringar behövs för att nå målet att öka andelen transporter med förnybara drivmedel. Det visar 2009 års miljöredovisning för Stockholms läns landsting.

År 2011 ska förbrukningen av kemikalier och kemiska produkter på landstingets utfasningslista ha minskat med 25 procent. För vissa kemikalier ska användningen minska, medan andra ska avvecklas helt. Hittills har förbrukningen minskat med 82 procent i de landstingsägda verksamheterna. Utmaningen de återstående två åren blir att hitta alternativ till några av de ämnen som ska avvecklas helt, till exempel kvicksilver.

– Den stora minskningen har skett bland annat tack vare övergången till digital fototeknik som gjort att foto- och röntgenkemikalien hydrokinon nästan inte alls används längre. Likaså har användningen av glutaraldehyd som används vid desinfektion av instrument minskat kraftigt tack vare byte av diskmaskiner och desinfektionsmedel, säger Anna Linusson, miljöchef Stockholms läns landsting.

Såväl hydrokinon som glutaraldehyd är mycket giftiga för vattenlevande organismer och kan orsaka allergi vid hudkontakt. Ytterligare ett ämne som är på god väg att fasas ut är parfymämnet d-limonen, som finns i rengöringsprodukter och som kan ge långlivade skadliga effekter i vattenmiljön.  

Vidare pågår ett aktivt arbete med att minska inköp av varor och förbrukningsartiklar som innehåller de kemikalier som ska fasas ut. Tack vare krav på PVC-fria undersöknings-handskar minskade användningen av PVC med 226 ton under 2009.

Vissa förbättringar behövs de närmaste två åren för att målet att minst hälften av landstingets person- och varutransporter ska utföras med förnybara drivmedel. Redan beställda biogasbussar ska bidra till att målet nås till 2011.

Några andra resultat ur 2009 års miljöredovisning:
• Landstingets utsläpp av lustgas fortsätter att minska, vilket är positivt för klimatet. Utsläppen av lustgas har halverats jämfört med 2002. 2009 installerades ytterligare en lustgasreningsanläggning – på Danderyds sjukhus.
• Premiär för världens första miljöanpassade ambulans.
• Andelen förnybar el och kyla i landstingets verksamheter är 99 procent.
• Andelen förnybar värme i landstingets verksamheter är 77 procent.
• Nivåerna av 14 läkemedel är lägre i utloppsvattnet från reningsverken.


För mer information, kontakta:
Anna Linusson, miljöchef Stockholms läns landsting, 070-737 43 54

Miljö Steg 5 är Stockholms läns landstings miljöprogram för perioden 2007-2011, med konkreta miljömål och en måluppfyllelse som redovisas årligen. Landstingets långsiktiga miljöarbete leder till att länets invånare har tillgång till friskare luft och renare vatten.

Ämnen

  • Miljöteknik, återvinning

Regioner

  • Stockholm