Pressmeddelande -

Kultur ger hälsa (kd)

- Kultur är ingen merkostnad utan måste ses som en investering. Det finns både ekonomiska och mänskliga vinster att vinna på att satsa på kultur och att se kopplingen mellan kultur och hälsa. Det säger landstingsledamoten Sonia Lunnergård (kd) i ett uttalande med anledning av den motion Kristdemokraterna har lämnat in till landstingsfullmäktige. - En sjukhusclown som lockar ett cancerdrabbat barn till skratt eller en musikterapeut som väcker minnen hos en dement patient är goda exempel på kultur i hälsans tjänst. Tillgång till kulturupplevelser gör att vi lever längre, mår bättre och påskyndar tillfrisknandet, den manar till kommunikation och eftertanke. - Därför vill Kristdemokraterna att landstinget vidareutvecklar satsningarna på kultur i vården. Mer forskning och utbildning av personalen respektive garanterad rätt för patienter att få lyssna på musik och högläsning är några pusselbitar som vi vill satsa på, avslutar Sonia Lunnergård (kd) sitt uttalande. För mer information: Sonia Lunnergård landstingsledamot mobil. 070-755 81 00 Jan Fjellstedt pressekreterare tel. 08-737 41 51 mobil. 070-737 41 51

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel