Pressmeddelande -

Kvalitet i fokus vid unik upphandling av äldrevård

Idag har Hälso- och Sjukvårdsnämnden (HSN) i Stockholms läns landsting tagit beslut i en unik upphandling av äldrevård. Kvaliteten har varit det avgörande kriteriet vid valet av leverantörer medan ersättningen har varit given.

Det är Capio Geriatrik AB och Praktikertjänst AB som antagits som leverantörer i denna upphandling där olika arbetsgrupper har utvärderat kvaliteten utifrån de krav man ställt i upphandlingen.

- Det har varit en bra process där alla anbud överlag har haft en mycket god kvalitet, säger Olle Olofsson, chef för närsjukvårdsavdelningen vid Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning.

Upphandlingen innebär att de nya leverantörerna ska ta över och driva verksamheten vid Södra Stockholms och Handens äldrevårdsverksamheter(geriatrik). Avsikten är att förmå leverantörerna att ytterligare fokusera på vårdens kvalitet.

- Ansvaret för att komma igång med verksamheten ligger på de nya vårdgivarna, men förvaltningen kommer att noga följa detta och stödja vid behov, avslutar Olle Olofsson.


Kontakt:
Olle Olofsson, chef för närsjukvårdsavdelningen, Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning Stockholms läns landsting, telefon 070-484 27 33. E-post: olle.olofsson@sll.se

Katarina Winell, kommunikationschef, Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning
Telefon: 070-737 35 54. E-post: katarina.winell@sll.se


Vad avser upphandlingen?
Idag har Hälso- och Sjukvårdsnämnden vid Stockholms läns landsting beslutat att utse Capio Geriatrik AB som leverantör för avancerad hemsjukvård samt specialiserad palliativ slutenvård för Enskede-Årsta-Vantör, Farsta och
Skarpnäck. Man har också fått option på basal hemsjukvård kvällar och nätter för samma område. Capio Geriatrik AB blir också leverantör för sluten geriatrisk vård och demensutredning samt får option på stroketeam för befolkningen i Enskede-Årsta-Vantör, Farsta, Skarpnäck och Södermalm.

Praktikertjänst AB blivit utsedd för leverantör för sluten geriatrisk vård och demensutredning samt avancerad hemsjukvård och specialiserad palliativ slutenvård samt option på vård- och omsorgstjänst för äldre med särskilda
behov ("Äldreteam") och basal hemsjukvård kvällar och nätter för befolkningen i kommunerna Haninge och Tyresö.

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Regioner

  • Stockholm