Pressmeddelande -

Landstingsfullmäktige 14 september - beslut i korthet (LSF)

Vid höstens första sammanträde med fullmäktige i Stockholms läns landsting fattade landstingsfullmäktige bland annat beslut om en ny ersättningsmodell för husläkarmottagningar och det nya avtalet om samverkan med läkemedelsindustrin. Samverkansavtal med Läkemedelsindustriföreningen Fullmäktige godkände ett avtal om samverkan mellan Stockholms läns landsting, Karolinska institutet, Stockholms läkarförening, Vårdförbundet och Läkemedelsindustriföreningen. Överenskommelsen gäller bland annat villkoren kring utbildning, information, kongresser och vetenskapliga sammankomster som helt eller delvis arrangeras av läkemedelsföretag. Med avtalet tar landstinget kontrollen över och ansvaret för de egna medarbetarnas utbildning kring läkemedel. Det läggs ett tydligt ansvar på verksamhetschefen som ska ha initiativet och avgöra vilken information och utbildning som den egna personalen har behov av. Ny ersättningsmodell Husläkarna i länet ska stimuleras att förbättra tillgängligheten genom de får en ökad ersättning per patientbesök. Den nya ersättningsmodellen som landstingsfullmäktige beslutade om ska också bidra till större enhetlighet i ersättningen till husläkarmottagningarna. Moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna lade varsin reservation. Hanteringsordning för förnyade avtal om primärvård Landstinget ska kunna direktupphandla välfungerande vårdverksamheter när deras avtal löper ut. Det är innebörden av fullmäktiges beslut att anta en ny hanteringsordning för förnyade avtal av primärvård. Bakgrunden är att ett stort antal avtal med privata husläkarmottagningar är på väg att löpa ut. De tre borgerliga partierna lade en gemensam reservation. Återremiss av ny modell för samverkan med handikapporganisationer En ny modell för samverkan med länets handikapporganisationer, som enligt majoriteten ska skapa förutsättningar för ett mer offensivt arbetssätt när det gäller utvecklingen av landstingets handikappolitik, återremitterades efter votering för en ny beredning. Handikapprogram 2004-2006 för landstinget Förslaget till landstingets Handikapprogram 2004-2006, som i enighet godkändes av fullmäktige, är både en deklaration och ett instrument som tillsammans med lagstiftningen inom hälso- och sjukvården samt trafik- och handikapplagstiftningen ska tjänstgöra som verksamheternas styrmedel. Specifika ägardirektiv för Locum Landstinget bör själv äga de byggnader som anses strategiskt betydelsefulla för landstingets verksamheter. Det är en viktig punkt i de specifika ägardirektiven som fullmäktige antog för den landstingsägda fastighetsförvaltaren Locum AB. Specifika ägardirektiv för AISAB Ambitionsnivån i verksamheten görs tydlig och vikten av samordning med länets akut- och närsjukvård slås fast. Det innebär bland annat de specifika ägardirektiv som fullmäktige fastställde för Ambulanssjukvården i Stockholm AB, AISAB. Moderaterna lade en särskild reservation. Kontaktperson: Anders Fridell Presschef

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Regioner

  • Stockholm