Pressmeddelande -

Lika lön för lika arbete (kd)

- Enligt årsredovisningen för 2005 har löneskillnaderna mellan kvinnliga och manliga läkare ökat under året. Detta är i allra högsta grad bekymmersamt. Det säger Stig Nyman, landstingsråd och gruppledare för Kristdemokraterna i landstinget, i en kommentar med anledning av den interpellation han lämnade på landstingsfullmäktige under tisdagen. - Personallandstingsrådet Lars Dahlberg (s) har försökt dölja detta faktum med att lönerna för de kvinnliga läkarna ökat med en något högre procentsats än för männen. Sanningen avslöjas i kronorna, dvs. de medel som avgör om det är lika lön för lika arbete. Därför vill jag ha svar på följande frågor: ”- Kan du lova att alla könsrelaterade löneskillnader mellan landstingets kvinnliga och manliga läkare ska vara utraderade inom tre år, det vill säga senast vid utgången av 2009? - Hur mycket skulle det kosta landstinget att i ett slag höja de kvinnliga läkarnas löner till samma nivå som männens?” För mer information: Stig Nyman Landstingsråd mobil. 070-372 34 05 Jan Fjellstedt pressekreterare tel. 08-737 41 51 mobil. 070-737 41 51

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Stockholm