Pressmeddelande -

Med patienten i fokus - allians för en bättre vård (fp), (m), (kd)

De tre borgerliga partierna i Stockholms läns landsting, (m), (fp) och (kd) presenterade idag 35 gemensamma förslag för sjukvården i länet. Målet är att få väljarnas förtroende för en ny sjukvårdspolitik i valet 2006. Förslagen innebär fokus på patienten genom en verklig vårdgaranti, en tillgänglig närsjukvård där husläkarna har fri etableringsrätt, jourläkarbilar för hembesök hos gamla och barnfamiljer dygnet runt och fler specialiteter i närsjukvården. Den sjukhusanknutna avancerade hemsjukvården för barn (SABH) ska finnas kvar och byggas ut, Danderyds barnakut ska ha öppet dygnet runt, fler volontärer i vården, utökad hemsjukvård även för äldre, utbyggd ätstörningsvård, återupprättad ambulanssjukvård, erbjuda dem som är +75 hälsosamtal och fler behandlingshem och mobila team inom psykiatrin. - Vårdgaranti, mångfald och valfrihet ska vara ledstjärnor i en borgerlig sjukvårdspolitik. Bort med remisskrav och onödig byråkrati i sjukvården. Fokus måste flyttas från organisation och landstingshierarki till den enskilde patientens behov och rättigheter, säger oppositionslandstingsrådet Christer G Wennerholm (m). - Närsjukvården måste byggas ut, det behövs fler husläkare och andra specialiteter för att ge alla patienter som ska tvingas ut från akutsjukhusen vård. Vi föreslår bland annat fri etablering för husläkare i länet. Fler husläkare och fler jourbilar ger möjlighet för äldre och barnfamiljer att få hem en läkare även nattetid. Sedan vill vi också med kraft motverka de vårdsocialistiska ambitionerna att skära ner på barnsjukvården. Svårt sjuka barn som idag kan få vård hemma ska få det även i framtiden, säger Birgitta Rydberg, oppositionslandstingsråd och gruppledare för folkpartiet. - En äldre människa ska inte åka som en jojo mellan hemmet och akutsjukhusets väntrum. Landstinget ska inrätta särskilda äldreteam med husläkare och geriatriker. Speciella ”gräddfiler” för de äldre ska ge snabb tillgänglighet för läkarbesök. De psykiskt sjuka behöver en riktig satsning. Vi föreslår både fler behandlingshem och fler mobila team, säger Pia Lidwall, vice gruppledare (kd). - Detta program är en presentation av de gemensamma förslag på sjukvårdsområdet vi har inför budgeten för 2005. Ett antal förslag inom trafikområdet kommer också att presenteras. Vad gäller skattesatsen gör vi lite olika bedömningar för det närmaste året. Detta ska inte övervärderas. De tre röd-gröna partierna har aldrig presenterat en gemensam budget när de varit i opposition. Faktum är att de i opposition aldrig presenterat något som ens kommer i närheten av dessa förslag, säger Wennerholm, Rydberg och Lidwall. För mer information pressekr: Moderaterna Daniel Claesson, 070-737 41 26 Folkpartiet liberalerna Patrik Silverudd, 070-737 42 54 Kristdemokraterna Jan Fjellstedt, 070-737 41 51

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Regioner

  • Stockholm