Pressmeddelande -

Minskat antal förlossningar i april men nya resurser för att möta sommaren

Antalet förlossningar i Stockholms län minskade med cirka tio procent i april, jämfört med mars. Men eftersom behovet av förlossningsplatser varierar över året och antalet födslar beräknas öka något under de närmaste månaderna, kommer landstinget att utöka antalet platser med 500 förlossningar räknat på årsbasis. Landstinget har planerat för cirka 25 500 förlossningar i länet under 2006. Nu får Södersjukhuset ett utökat uppdrag. De nya resurserna kan vara i drift redan om några veckor. - Vi har en god och tillgänglig förlossningsvård i Stockholms län, och vi anpassar ständigt resurserna till de behov som finns. Men behoven varierar från dag till dag och det kan därför bli trångt enstaka dagar. - Denna förstärkning görs dels för att möta ett ökat antal födslar under den närmaste tiden, dels för att vi - liksom förra sommaren - ska kunna hålla en god standard på förlossningsvården även under den kommande semesterperioden, säger biträdande landstingsdirektör Anna-Stina Nordmark-Nilsson. För mer information, kontakta: Anna-Stina Nordmark-Nilsson, biträdande landstingsdirektör, 070 - 526 50 00 Olle Olofsson, avdelningschef, 08-737 33 49 Anders Fridell, presschef 08-737 42 02

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Regioner

  • Stockholm