Pressmeddelande -

Motion på recept införs i hela länet

Att fysisk aktivitet och hälsa är intimt förknippat är ingen hemlighet. Att inte röra på sig alls är en mycket stark medicinsk riskfaktor. Därför förväntas Hälso- och sjukvårdsutskottet idag besluta om riktlinjer för ett brett införande av Fysisk Aktivitet på Recept (FaR) i hela länet. - Folkhälsan är beroende av att vi rör på oss. Motion är viktigt både i förebyggande och i behandlande syfte, dessutom ska man inte förringa den känsla av välbefinnande som det ger att röra på sig. Men för många kan det vara svårt att komma igång, därför är FaR ett så viktigt komplement, säger HSU-ledamot Esabelle Reshdouni (mp). Att vårdcentraler skriver ut fysisk aktivitet på recept har pågått i projektform på några håll i länet, och resultaten är goda. Man vet exempelvis att för lågriskpatienter inom hjärt- och kärlsjukdomar är motion minst lika verksamt som kolesterolsänkande medicin, och dessutom fritt från biverkningar och mycket billigare för samhället. När läkaren skriver ut fysisk aktivitet på recept så är motivationssamtalen en viktig del. Det finns ett behov hos patienter att diskutera livsstilsfrågor som påverkar hälsan. FaR ska kunna erbjuda den möjligheten. - Fysisk aktivitet på recept är ett steg på vägen mot en större helhetssyn på det här med människor och hälsa. Vi vet att mediciner inte är svaret på alla problem, utan att det finns andra, alternativa vägar att hitta fram till en god hälsa, säger Esabelle Reshdouni (mp). För hela ärendet se: http://hsuprotokoll.bkv.sll.se/HSU/2006/2006-05-30/00Dagordning5.htm (ärende nummer 8) För mer information, ring Esabelle Reshdouni (mp) 070-886 12 88 eller pressekreterare Charlotte Pruth (mp) 070-737 44 26. Charlotte Pruth pressekreterare för Miljöpartiet de gröna i Stockholms läns landsting 08-737 44 26 eller 070-737 44 26 www.mp.se/sll

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel