Pressmeddelande -

Närsjukvård för Stockholms län: Husläkarteam istället för närakuter (fp)

- När vården fungerar i vardagen mår både människorna och samhället bäst. När tillgängligheten brister slösas tid och pengar. Det är inte fler dyra närakuter som stockholmarna behöver, utan fler husläkare och distriktssköterskor som kan ge vård också efter kontorstid. Det säger Birgitta Rydberg (fp), oppositionslandstingsråd och gruppledare. Folkpartiet presenterar i dag i en rapport om närsjukvård: ett annat sätt att se på vården, med fokus på den långsiktiga, trygga, tillgängliga vården i vardagen. Människor ska oftast inte behöva vända sig till akutvården, och akutsjukhusen kan bli ännu bättre på sitt specialområde. Livskvalitet, tid och pengar vinner med rätt behandling i tid på rätt nivå. - Husläkarteam med allmänspecialister och sköterskor ska bli den första och oftast enda vårdkontakten för flertalet patienter i flertalet situationer. De ska kunna göra hembesök hos främst barnfamiljer och äldre. Därifrån knyts vårdkedjan samman kring patienten, med allt från kommunal äldreomsorg till psykiatri och akutsjukhus. - Jourvården kvällar och helger blir betydligt bättre med husläkarteam i samverkan, än dyra och ineffektiva närakuter som bygger på att patienterna träffar en ny doktor varje gång. Närakuterna i Nacka och på Löwet är däremot goda exempel på hur specialistvård samverkar med husläkarmottagningar, påpekar Birgitta Rydberg (fp). - I dag bryter Stockholmslandstinget öppet mot hälso- och sjukvårdslagens krav om rätten till en fast läkarkontakt. För folkpartiet är det självklart att alla som vill ska få rätt till en egen doktor. Trygga vårdkontakter förebygger sjukdom och är den bästa medicinen mot onödiga remisser, fel mediciner eller diagnoser. Det blir en långsiktig investering i bättre hälsa och minskade vårdkostnader, understryker Birgitta Rydberg (fp). - Fler husläkare krävs för att uppnå målet. Det är en fråga om utbildning och resursfördelning men också om att locka läkare till allmänmedicin och attrahera fristående aktörer. Fri etableringsrätt för husläkare krävs, säger Birgitta Rydberg (fp). Fakta: En närakut kostar omkring 15 mkr, en jourmottagning ca 4 mkr.

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Regioner

  • Stockholm