Pressmeddelande -

Nu blir mobilfria zoner i kollektivtrafiken verklighet

Idag förväntas SLs styrelse besluta om en plan för hur mobilfria zoner i kollektivtrafiken ska införas. Bakgrunden är ett fullmäktigebeslut om att göra kollektivtrafiken tillgänglig även för människor som exempelvis lider av elöverkänslighet. Eller som helt enkelt störs av mobiltelefoner. - Vi håller på att göra samhället som helhet mer tillgängligt för människor med funktionshinder, och det gäller även kollektivtrafiken och funktionshindret elöverkänslighet. Beslutet idag i SL:s styrelse är en viktig signal om att vi bryr oss om de funktionshindrades rätt att röra sig i samhället på samma villkor som alla andra, säger Lena-Maj Anding (mp) ansvarig för funktionshinderfrågor inom Stockholms läns landsting. De mobilfria zonerna kommer att finnas i bussar, tunnelbanor och pendeltåg, i de områden som redan idag är avsedda för allergiker. Mobilfritt innebär givetvis inte att mobilen måste lämnas hemma, däremot att den som väljer att sitta i mobilfria zoner ska stänga av sin mobil. De mobilfria zonerna inrättas samtidigt som hösttidtabellen börjar gälla. - Alla mobiler har gjort det omöjligt för många att resa kollektivt. Det ska vi ändra på nu, precis som det finns djurfria zoner för pälsallergiker ska det finnas mobilfria för elöverkänsliga, säger Lena-Maj Anding (mp). För mer information, ring Lena-Maj Anding (mp) 070-737 44 27 eller pressekreterare Charlotte Pruth (mp) 070-737 44 26 Charlotte Pruth pressekreterare för Miljöpartiet de gröna i Stockholms läns landsting 08-737 44 26 eller 070-737 44 26 www.mp.se/sll

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Regioner

  • Stockholm