Pressmeddelande -

Nu blir SL-trafiken mer tillgänglig (s)

Det händer mycket i SL-trafiken som förbättrar tillgängligheten och trivseln. Snart inrättas de mobilfria zonerna. Breda spärrar för barnvagnar och rullstol som kan styras av periodkort kommer att installeras. All trafikpersonal utbildas i bemötandefrågor och Nockebybanan kommer att inom två år kunna ge en låggolvsgaranti. - Alla ska trivas i SL-trafiken. Det ställer höga krav på både SL och på oss resenärer. Vi måste visa varandra hänsyn samtidigt som SL måste fortsätta sitt arbete med att göra kollektivtrafiken mer tillgänglig, säger Anna Kettner, trafiklandstingsråd. Principer för taktila markeringar i SL-trafiken har tagits fram och presenteras för SL-styrelsen idag. Taktila markeringar är upphöjningar eller liknande som underlättar för synskadade att orientera sig. På inomhusstationer ska mässingslister monteras. På utomhusstationer ska betongplattor med taktilt markerad överyta användas istället. SL-styrelsen får idag också en presentation av hur mobilfria zoner ska införas på alla SL-fordon. Syftet är att hitta ett system som ökar trivseln och som gör det enkelt för alla att ta hänsyn till sina medresenärer, oavsett om man vill slippa mobilprat eller vill prata i telefon. Viktigt för utformningen är därför att resenären kan flytta sig om den upplever att den hamnat fel. Därför kommer bara del av fordon och inte hela fordon att vara mobilfria. På bussar blir det i den främre delen. I tunnelbanan och på pendeltågen blir det istället mobilfritt i vagnsändarna. Zonerna kommer märkas ut med en dekal och inrättas i och med hösttidtabellen. Ytterligare en nyhet är att breda spärrar för barnvagnar och rullstolar ska kunna styras av resenären själva via färdbeviset. Sådana spärrar finns på Liljeholmens tunnelbanestation och på T-centralen norra. Vid alla ny- och ombyggnationer av stora bytesstationer eller innerstadsstationer ska denna nya breda spärr installeras. Enligt beslut i fullmäktige förra året ska all trafikpersonal utbildas om funktionshindrades behov. Förarna i depåerna vid Hornsberg, Söderort och Lidingö har nu genomgått utbildning. All stationspersonal inom tunnelbanan kommer att genomgå bemötandeutbildning senast under hösten. I alla upphandlingar ingår numer krav på utbildning av personalen i bemötandefrågor. För personal som arbetar i trafikområden där ingen ny upphandling kommer att ske före 2010 kommer bemötandeutbildning att beställas separat. Senast om två år kommer Nockebybanan att kunna ge resenärerna en låggolvsgaranti. Då har alla de nya fordonen levererats som är utrustade med lågt insteg. Det är en stor fördel för funktionshindrade och för de som reser med barnvagn. För mer information kontakta: Pressekreterare Kathrin Österlund 070-737 41 97

Ämnen

  • Företagande

Regioner

  • Stockholm