Pressmeddelande -

Nu minskar köerna till vården snabbt

PRESSINFORMATION från Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning
2008-11-18


Nya siffror för september och oktober som presenteras vid Hälso- och
sjukvårdsnämndens möte idag den 18 november visar att antalet personer som
väntat längre än vårdgarantins krav nu minskar snabbt i Stockholms län.

Det är statistik från landstingets centrala väntetidsregister som nu visar
att antalet patienter som väntar på att få komma till ett besök hos en
specialistmottagning minskade från sista augusti då det var 35 998 väntande
till 20 480 väntande den sista oktober, vilket är en minskning med 43
procent på två månader.

Antalet patienter som väntar på en behandling minskade under samma period
från 5 636 till 2 909 väntande, vilket är en minskning med 48 procent under
två månader.

- Landstingsfullmäktige beslutade i maj om 175 miljoner kronor extra
för att minska vårdköerna som finns utöver vårdgarantins krav, och
det ger nu snabba resultat, säger Leif Karnström chef för avdelningen
för somatisk specialistvård vid Hälso- och sjukvårdsnämndens
förvaltning.

Nu fortsätter arbetet med att ytterligare minska vårdköerna i enlighet med
landstingsfullmäktiges beslut.

Fakta om vårdgaranti i Stockholms läns landsting:
0 dagar Kontakt med husläkarmottagning
5 dagar Besök hos husläkare
30 dagar Besök hos specialistläkare
90 dagar Behandling eller annan åtgärd


För ytterligare information kontakta:
Leif Karnström,
Chef för avdelningen för somatisk specialistvård vid Hälso- och
sjukvårdsnämndens förvaltning Stockholms läns landsting
Telefon: 08-123 132 18 (även mobil nås via detta nummer)

Katarina Winell,
Kommunikationschef vid Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning Stockholms
läns landsting
Telefon: 070-737 35 54Bilaga 1.
Statistik från centrala väntetidsregistret

Bilaga 1.
Statistik från centrala väntetidsregistret, Stockholms läns landsting

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Regioner

  • Stockholm