Pressmeddelande -

Ny korkskruvsmetod räddar strokepatienter (Karolinska)

Karolinska Universitetssjukhuset öppnar ett högspecialiserat strokecentrum och blir nu ett av de första sjukhus i Europa som i full skala introducerar en ny metod för att behandla strokedrabbade. Ett korkskruvsliknande instrument, ca 2 millimeter i diameter, förs in i hjärnans blodkärl och används för att dra ut den blodpropp som har orsakat stroken. De flesta fall av stroke beror på proppbildningar i hjärnans blodkärl. Sedan några år finns metoder att kemiskt lösa upp sådana proppar, så kallad trombolys. Trombolys har god effekt på många patienter, men verkar inte på alla. Det är också en långsam metod och proppar måste ofta lösas upp snabbt, innan proppens blockering av blodcirkulationen får delar av hjärnan att dö. Karolinskas nya metod är i stället en form av trombektomi, det vill säga mekaniskt avlägsnande av proppen. Det går fortare än trombolys och snabbheten kan för somliga patienter betyda skillnaden mellan att få allvarliga men och att bli helt återställd efter sin stroke. Korkskruvsmetoden bygger på en enkel mekaniskt princip, men förutsättningen för att kunna tillämpa principen djupt inuti hjärnan är att omgivande och stödjande teknik är mycket avancerad. En ny stor datortomograf och fördubblad kärlröntgenkapacitet hör till de teknologiska framsteg som gör det möjligt för Karolinska Universitetssjukhuset att bli bland de första i Europa med den nya strokebehandlingsmetoden. För information: Håkan Almqvist, avdelningsläkare, Neuroradiologiska kliniken,08-517 771 95 Tommy Andersson, överläkare, Neuroradiologiska kliniken, 08-517 757 65 Nils Wahlgren, överläkare, professor, Neurologiska kliniken 08-517 756 00 Klas Östman, presschef, 070–450 77 97

Ämnen

  • Utbildning

Regioner

  • Stockholm