Pressmeddelande -

Ny kostpolicy med fokus på miljö och hälsa

Idag beslutar landstingsfullmäktige om en kostpolicy där matens påverkan på såväl hälsa som miljö är huvudingredienser. Hela Stockholms läns landstings livsmedels- och måltidshantering får nu tydliga mål och riktlinjer utifrån vad som är hälsomässigt och miljömässigt hållbart. Bland annat ska 25 % av alla livsmedel vara ekologiska när policyn är genomförd 2011. - Varje dag äter en vuxen människa 2-3 kilo mat. Sammanräknat under ett helt liv blir det upp till 50 ton. Givetvis påverkar detta både oss människor och vår miljö. Det unika i kostpolicyn är att den tar ett helhetsgrepp på de viktiga frågorna om matens näringsinnehåll liksom hur den produceras, transporteras, tillagas och serveras, säger Raymond Wigg (mp) miljölandstingsråd. Energiresurser ska sparas bl.a. genom att öka andelen närproducerad mat, både för patienter och anställda. Andelen ekologiskt odlad mat ska öka rejält. - Miljöbelastningen från vår livsmedelsförsörjning är mycket stor, den medverkar i så gott som alla miljöproblem i Sverige och globalt. Varje dag förbrukas 5 miljoner liter olja bara för att försörja Stockholms län med livsmedel, säger Raymond Wigg (mp). Mat ska ge näring och vara en del av tillfrisknandet. Idag har nästan 30 procent av patienterna näringsbrist. Kostpolicyn pekar därför på flera åtgärder för att ändra på situationen. Livsmedlen måste hanteras varsamt så att de inte förlorar sitt näringsvärde och serveras på ett aptitligt sätt. Varje patient ska erbjudas alternativ kost om det finns etiska, medicinska eller religiösa skäl. 2011 ska 100% av patientmåltiderna vara hälsosamma. - Vi vet också att mycket av det vi sätter i oss innehåller kemikalier och gifter som påverkar vår hälsa. Allergier och överkänsligheter ökar stadigt, och det är rimligt att anta att vår miljö spelar en betydelsefull roll i denna utveckling, fortsätter Raymond Wigg (mp). För mer information, ring landstingsråd Raymond Wigg (mp) 070-737 44 16 eller pressekreterare Charlotte Pruth (mp) 070-737 44 26. Kostpolicyn finns att läsa på http://www.sll.se/docs/w_lkk/fullmaktige/2006/06-04-11/06-037.pdf Charlotte Pruth pressekreterare för Miljöpartiet de gröna i Stockholms läns landsting 08-737 44 26 eller 070-737 44 26 www.mp.se/sll

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Stockholm